Archiwum 2017

Konferencja międzynarodowa "Współczesne oblicza bezpieczeństwa"

W dniach 20-21 września 2017 r. w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta miało miejsce spotkanie zarówno dla profesonalistów z zakresu bezpieczeństwa, lotnictwa cywilnego oraz profilaktyki, jak i dla szerokiego grona osób zainteresowanych ww. tematyką. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Placówki Granicznej w Łodzi, Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, Lotniskowej Sraży Pożarnej w Łodzi.

Znajomość procedur, przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego - to główne zagadnienia konferencji. Podczas 3 paneli dyskusyjnych, poświęconych:

- współpracy służb działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa;

- bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego;

- profilaktyce włściwych zachowań

uczestnicy zapoznali się z szeregiem problemów i wyzwań stojących przed służbami w obliczu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Drugi dzień konferencyjny pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przy czynnym współudziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łodzi oraz Dyrektora Portu Lotniczego Łódź im. Władsysałwa Reymonta skupiał się na następujących zagadnieniach:

- Powszechny dostęp do defibrylacji – lotnisko, ulica, urząd;

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego – strategia rozwoju;

- Współczesne wyzwania bezpieczeństwa komunikacji lotniczej;

- Lokalne rozwiązania w zakresie przygotowania do udzielania pierwszej pomocy na przykładzie krajów europejskich;

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – nowe drogi, nowe wyzwania;

- Edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w firmach zarządzających flotami samochodowymi;

- Przeciwdziałanie nielegalnej migracji w kontekście realizowanych zadań przez Straż Graniczną;

- Bezpieczeństwo ruchu lotniczego w Polsce;

- Katastrofy masowe – poszukiwanie rozwiązań systemowych, współpraca samorządów i służb mundurowych;

- Stan przygotowań kadry medycznej do działań ratowniczych;

- Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – pokoleniowe wyzwania edukacyjne a współczesne problemy bezpieczeństwa;

- BRD a jakość szkoleń dla kandydatów na kierowców ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy;

- Rola polskiej Straży Granicznej w zwalczaniu zagrożeń CBRN.

Całość zakończona została ćwiczeniami na terenie lotniska - dynamicznym pokazem współdziałania służb ratunkowych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na lotnisku.

W przedsięwzięciu udział wziął inspektor Olivier Ordas - attaché ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Francuskie w Polsce.

  • Pan Olivier Ordas w rozmowie z insp. Andrzejem Łapińskim
  • Pan Olivier Ordas w rozmowie z Panem Tadeuszem Zagajewskim
  • Wystąpienie Pana Oliviera Ordas podczas drugiego dnia konferencyjnego
  • Attaché ds. bezpieczeństwa wewnętrznego wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi podczas ćwiczeń służb bezpieczeństwa na lotnisku
  • Obserwacja dynamicznego pokazu współdziałania służb na lotnisku
Powrót na górę strony