Archiwum 2017

Spotkania profilaktyczne - "Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii”

W dniach 10-13 września oraz 15-17 listopada 2017 r. na terenie województwa łódzkiego odbyło się szereg spotkań prewencyjnych, poświęconych zagrożeniom związanym z wyjazdami zagranicznymi tj. handel ludźmi, praca przymusowa oraz wyzysk pracowniczy. Swoim doświadczeniem w tym zakresie z młodzieżą szkolną, studentami, osobami bezrobotnymi, a także pracownikami biur pośrednictwa pracy, urzędów pracy oraz policjantami dzielili się przedstawiciele Policji holenderskiej oraz polskiej z ramienia Biura Prewencji KGP.

Celem przedsięwzięcia byłoprzeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zapobiegania handlowi ludzi oraz podniesienie świadomości wśród młodzieży szkolnej, osób bezrobotnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników urzędów pracy i funkcjonariuszy Policji. Prelekcje tematyczne odbyły się w:

- powiecie brzezińskim: spotkanie w Urzędzie Miasta z młodzieżą szkolną i osobami bezrobotnymi oraz w „Żywym Skansenie – Centrum Folkloru Polskiego” z funkcjonariuszami Policji;

- powiecie tomaszowskim: warsztaty edukacyjno-informacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz spotkanie z władzami miasta, powiatu i garnizonu łódzkiego Policji w zamiejscowej filii Uniwersytetu Łódzkiego;

- powiecie wieluńskim: nagranie audycji w rozgłośni Radia Ziemi Wieluńskiej; spotkanie z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych w WOSiR;

- powiecie radomszczańskim: spotkanie z pedagogami i młodzieżą szkół radomszczańskich;

- powiecie rawskim: spotkanie w Starostwie Powiatu rawskiego ze studentami, uczniami szkół ponadgimnazjalnych oraz pedagogami.

 

Delegacja Policji holenderskiej oraz funkcjonariusze KGP mieli również okazję obserwować przebieg XII finału wojewódzkiego „Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwa”.

 

 

  • Przedstawiciele Policji holenderskiej oraz KGP wraz z maskotką policyjną KWP w Łodzi - Komisarzem Błyskiem podczas Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa
  • Trybuna kibiców podczas Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa
  • Zdjęcie grupowe policjantów holenderskich, z Biura Prewencji KGP oraz Wydziału Prewencji KWP w Łodzi
Powrót na górę strony