Archiwum 2016

Konferencja w Amsterdamie na temat handlu ludźmi związanego z wykonywaniem pracy

W dniach 18-19.01.2016 w Amsterdamie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Strenghtening multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation”, zorganizowana w związku z prezydencją Holandii w Radzie Unii Europejskiej we współpracy z Luksemburgiem, Maltą i Słowacją. Celem przedmiotowej konferencji, zrealizowanej w formie warsztatów, było wypracowanie rekomendacji i mówienie możliwości wzmacniania współpracy pomiędzy instytucjami i sektorem prywatnym w przedmiocie rozpoznania i zwalczania handlu ludźmi związanego z wykonywaniem pracy. W przedsięwzięciu ze strony polskiej udział wzięli reprezentanci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Generalnej Inspekcji Pracy, Związków Zawodowych, oraz przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – jako członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Łódzkim.

 

  • Zdjęcie grupowe uczestników konferencji
Powrót na górę strony