Archiwum 2019

3. międzynarodowe spotkanie projektowe w Olsztynie

W dniach 9-10 maja 2019 r. w Olsztynie odbyło się ostatnie już spotkanie koordynatorów projektu międzynarodowego pn. "Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości", realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Przedstawiciele policji łódzkiej, warmińsko-mazurskiej, brandenburskiej, litewskiej, bułgarskiej oraz prokuratury węgierskiej po raz trzeci spotkali się, aby zapewnić właściwą realizację wspólnego przedsięwzięcia, prowadzonego w partnerstwie strategicznym od listopada 2017 r. Poprzednie spotkania odbyły się w Poczdamie (RFN) i Budapeszcie (Węgry). Tym razem głównym punktem rozmów było:

  • podsumowanie działań projektowych i analiza bieżącej sytuacji;
  • weryfikacja harmonogramu działań i określenie dalszego planu aktywności projektowych;
  • podział zadań w kontekście zakończenia projektu i wypracowania rezultatów;
  • omówienie spraw finansowych;
  • planowanie i organizacja działań upowszechniających rezultaty projektu;
  • wystawienie dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności - Europass Mobility;
  • prezentacja programu 5. sesji szkoleniowej w Łodzi;
  • intensyfikacja działań promujących projekt.
Powrót na górę strony