Archiwum 2018

Goście zagraniczni na wojewódzkich obchodach Święta Policji - Zgierz 2018

W dniu 6 lipca 2018 r. na Placu Stu Straconych w Zgierzu miały miejsce uroczyste obchody Święta Policji w garnizonie łódzkim. Swoim udziałem na uroczystości zaszczycili nas m.in. Prezydent Policji kraju związkowego Brandenburgia wraz z delegacją oraz Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ambasady Francji w Polsce.

 

Pan Hans-Jürgen Mörke, stojący na czele delegacji Policji brandenburskiej oraz Pan Olivier Ordas, reprezentujący francuską Policję, przyjechali do Zgierza na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Wzięli oni udział we Mszy Świętej w intencji policjantów i pracowników Policji oraz akademii wręczania nominacji i wyróżnień. Ponadto Pan Prezydent Policji kraju związkowego Brandenburgia wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił rolę i znaczenie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej oraz zadowolenie ze wspólnie podejmowanych inicjatyw policyjnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego obywatelom obu krajów.

Policja brandenburska jest wieloletnim partnerem KWP w Łodzi i realizuje liczne przedsięwzięcia z zakresu wymiany doświadczeń zawodowych. Natomiast współpraca z oficerem łącznikowym francuskiej Policji została nawiązana w roku ubiegłym i rozwiją się w obszarach wspólnego zainteresowania.