Archiwum 2018

Spotkanie w Ambasadzie RP w Berlinie z okazji 99. rocznicy postania polskiej Policji

W dniu 26 września 2018 r., na zaproszenie Ambasadora RP w RFN prof. dr hab. Andrzeja Przyłębskiego oraz I Radcy Ambasady RP w Berlinie mł. insp. Wiesława Goma, odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone 99. rocznicy powstania polskiej Policji oraz podsumowaniu współpracy między polską a niemiecką Policją.

W ramach realizacji swoich zadań, oficer łącznikowy polskiej Policji akredytowany w Ambasadzie RP w Berlinie, organizuje corocznie spotkania na rzecz szerzenia wiedzy o polskie Policji oraz dbania o klimat i jakość współpracy.

Przebieg przedsięwzięcia międzynarodowego:
- wystąpienie Ambasadora RP w Berlinie;
- przemówienie Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP;
- odznaczenie Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgia srebrnym medalem „Za Zasługi dla Policji”;
- przemówienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Komunalnych kraju związkowego Brandenburgia;
- podsumowanie wygłoszone przez Oficera Łącznikowego polskiej Policji

Przedsięwzięcie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze i dało możliwość przeprowadzenia indywidualnie licznych rozmów z partnerem niemieckim. Garnizon łódzki Policji reprezentował insp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

  • zdjęcie grupowe przedstawicieli polskiej i niemieckiej Policji, Ambasady RP oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunalnych w Brandenburgii
  • Na pierwszym planie od lewej Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., Prezydent Policji kraju związkowego Brandenburgia
  • Rozmowy kuluarowe  w gronie polskiej Policji