Archiwum 2018

Udział prelegentów niemieckich w konferencji naukowej „Policyjne Archiwa X”

Delegacji Policji brandenburskiej wzięła udział w konferencji naukowej „Policyjne Archiwa X”, organizowanej w Łodzi przez Uniwersytet Łódzki, Prokuraturę Krajową, Komendę Główną Policji oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w dniach 25-27 września 2018 r. Tematyka konferencji związana była ze skutecznym podejmowaniem po latach postępowań przygotowawczych umorzonych z powodu niewykrycia sprawców.

Konferencja naukowa „Policyjne Archiwa X” została w Łodzi zorganizowana po raz trzeci, niemniej jednak po raz pierwszy przy czynnym udziale przedstawicieli Policji z innego kraju. Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, funkcjonariusze LKA Brandenburg uczestniczyli w tzw. „dniu policyjnym”, a przedstawiona przez nich sprawa zabójstwa z 1991 roku spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno kolegów po fachu, środowiska prokuratorskiego, jak i studentów – przyszłych reprezentantów wymiaru sprawiedliwości.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach „Planie działań 2018/2019”, który stanowi część integralną „Deklaracji o współpracy między Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi a Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia” i pokazuje, iż jest rzeczą wartościową spotykanie się na gruncie międzynarodowym w celu wymiany doświadczeń, poznawania systemów prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach oraz pogłębiana wiedzy specjalistycznej i poznawania warsztatu pracy kryminalistycznej. 

  • Sala konferencyjna z kadrem zapowiadającym konferencję
  • Wystąpienie przedstawiciela Policji niemieckiej
  • Wystąpienie przedstawiciela Policji niemieckiej