Archiwum 2018

„Skuteczne zwalczanie zagrożeń transgranicznych“ - konferencja graniczna 2018

Dnia 22 listopada 2018 r. w Centrum Kultury w Żaganiu odbyła się konferencja graniczna zorganizowana wspólnie przez Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia oraz Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., na którą to zaproszony został Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Podsumowanie polsko-niemieckiej współpracy policyjnej w roku 2018 skupiło się wokół następujących zagadnień:
- pojrzenie z perspektywy UE na niemiecko-polską współpracę;
- zwalczanie przestępczości narkotykowej;
- zwalczanie terroryzmu;
- projekty współfinansowane przez UE.

KWP w Łodzi od wielu lat prowadzi aktywną wymianę wiedzy i doświadczeń z partnerem niemieckim. „Deklaracja współpracy między Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi i Prezydentem Policji kraju związkowego Brandenburgia” w dniu 13 maja 2016 r.  została zwarta w Poczdamie na kolejne 3 lata.

  • "Family foto" uczestników konferencji