Archiwum 2018

"Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości" - 3. sesja szkoleniowa

W Budapeszcie (Węgry) w dniach 26-30 listopada 2018 r. zostało przeprowadzone trzecie szkolenie dla 24 uczestników projektu koordynowanego przez KWP w Łodzi w ramach programu Erasmus+, pn. "Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości".

Celem spotkania była m.in.: wymiana wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań związanych z cyberprzestępczością. Program szkolenia obejmował strukturę oraz główne zadania prokuratury węgierskiej, zasady współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się przestępstwami popełnianymi w świecie wirtualnym; zabezpieczanie i analizowanie dowodów cyfrowych z punktu widzenia przedstawicieli prokuratury. Swoje zadania i strukturę przedstawili także Krajowa Administracja Skarbowa i Krajowe Biuro Śledcze w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko własności intelektualnej i wypracowania możliwych sposobów bliższej współpracy. Poruszona została również tematyka wirtualnej waluty w postępowaniu karnym.

Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Prokuratora Generalnego Węgier. W partnerstwie strategicznym udział bierze w sumie 6 instytucji z 5 krajów UE: KWP w Łodzi, KWP w Olsztynie, policja litewska, bułgarska, niemiecka oraz prokuratura węgierska.

  • logo projektu w ramach programu Erasmus+