W Tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej (3) - Archiwum 2018 - Policja Łódzka

Archiwum 2018

W Tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej (3)

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie unijnym „W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej” złożył Pełnomocnik ds. Niemiecko-Polskich Kontaktów Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia. Podkom. Kamil Wnukowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi w terminie 17-28.09.2018 r. we Frankfurcie nad Odrą brał udział w części teoretycznej, a następnie odbył praktykę zawodową w jednostce niemieckiej Policji w Fürstenwalde.

Ideą projektu jest wyszkolenie grupy niemieckich i polskich policjantów w obszarze przepisów prawnych właściwych dla obu krajów, na których bazują działania policyjno-taktyczne oraz podniesienie kwalifikacji językowych w zakresie słownictwa policyjnego poprzez naukę języka/krajoznawstwa i ćwiczeń zorientowanych na cele i praktyki.

Trening praktyczny odbywał się na terenie działania Wydziału Ruchu Drogowego i Komisariatu Autostradowego, a także w miejscu, gdzie stacjonuje wydział zajmujący się neutralizacją niewybuchów z okresu wojennego i powojennego.

Udział w przedmiotowym przedsięwzięciu przyczynił się do rozszerzenia zakresu słownictwa związanego z tematyką policyjną, poznania pracy funkcjonariuszy strony niemieckiej. Dzięki współpracy łódzki uczestnik projektu poznał również techniczne i taktyczne sposoby obsługi zdarzeń drogowych na autostradzie oraz wykorzystania możliwości wydziału pirotechnicznego i lotnictwa policyjnego w praktyce.

  • Praktyczne ćwiczenia technik interwencji
  • Łódzki policjant wraz z tandem partnerem podczas pełnienia służby
  • Łódzki policjant podczas kontroli pojazdów
  • Z wizytą w wydziale pirotechnicznym