O nas - Policja Łódzka

Zespół Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 

Skład Zespołu:

• Marta Łomża – starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
• Joanna Wnukowska – starszy inspektor Zespołu Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych
• kom. Małgorzata Zając – specjalista Zespołu Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych
• Paweł Zakrzewski – starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź

Telefon:

(+48 42) 665-22-16

Faks:

(+48 42) 665-17-90

E-mail:

marta.lomza@ld.policja.gov.pl
joanna.wnukowska@ld.policja.gov.pl
malgorzata.zajac@ld.policja.gov.pl
pawel.zakrzewski@ld.policja.gov.pl

 

Najważniejsze zadania:

• koordynowanie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej realizowanej przez jednostki organizacyjne Policji województwa łódzkiego;
• prowadzenie korespondencji i analizowanie materiałów obcojęzycznych nadsyłanych do kierownictwa Komendy Wojewódzkiej;
• współpraca z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkami terenowymi Policji w zakresie właściwości rzeczowej Zespołu.