Listy gończe

Poszukiwany Dariusz Kruszona

Policjanci z KP VII KMP w Łodzi prowadzą poszukiwania, wszczęte na podstawie Listu Gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, za Dariuszem Kruszoną. W/w poszukiwany jest za czyn z art. 286 § 1 KK.

Dariusz Kruszona

Urodzony 21.11.1986r.

Ostatnio zamieszkały w Łodzi

 

 

Wszelkie informacje mogące mieć znaczenie w zatrzymaniu poszukiwanego proszę kierować do KP VII KMP w Łodzi, ul. 3-go Maja 43, 93-408 Łódź.

Telefon 47 841 27 91 Zespół poszukiwań i Identyfikacji Osób KP VII KMP w Łodzi.

Telefon 47 841 24 56, 47 841 24 59 Dyżurny KP VII KMP w Łodzi.

Telefon alarmowy 112.

Powrót na górę strony