AKTUALNOŚCI

Masz wpływ na swoje bezpieczeństwo - warsztaty dla seniorów

15 marca 2017r o godzinie 11:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Niewiadowie, odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów „Masz wpływ na swoje bezpieczeństwo”. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Szymon Herman i Wójt Gminy Ujazd p. Artur Pawlak. Gościem specjalnym był Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.

Warsztaty uświetnili swoją obecnością: Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji Konwentów w Łodzi Tomasz Dec. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Iskierka, Prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Zarychta , Kierownik Pogotowia Ratunkowego p. Dawid Budny. Spotkanie zostało poprzedzone spektaklem profilaktycznym w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, a przygotowanym przez Instruktora Teatralnego p. Przemysława Sowę. W trakcie którego została przedstawiona rozbudowana scenka oszustwa metodą na tzw. wnuczka. Następnie Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Tomaszowie Mazowieckim -podinsp. Arkadiusz Knap omówił metody stosowane przez oszustów, podpowiadając jak nie pozwolić się oszukać.

Po prelekcji podinspektora na scenie pojawiły się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niewiadowie, które w sposób bardzo realistyczny przedstawiły błędy najczęściej popełniane przez seniorów, czyli np. zapisanie kodu pin na karcie bankomatowej. Przedstawione były scenki sytuacyjne, w których dochodzi do oszustw na seniorach. Kolejnym prelegentem był Powiatowy Rzecznik Konsumenta p. Agnieszka Drzewoska Łuczak, która przypomniała o zagrożeniach związanych z pokazami, prezentacjami, na które często są zapraszani właśnie seniorzy pod tytułem „Nie wierz w cuda garnki nie gotują same”.

Następnie sceną zawładnęły Przedszkolaki z Niewiadowa, które z dziecięcym wdziękiem zaprezentowały jak nie stać się ofiarą przestępcy oraz jak właściwie przechodzić przez jezdnię.

Pani Tamara Trafidło - Lekarz Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego i Koordynator Ratownictwa Medycznego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz ratownicy medyczni z Tomaszowskiego Szpitala omówili sytuacje jakie mogą się zdarzyć ofierze oszustwa - pierwsza pomoc medyczna zanim przyjedzie zespól ratowników. Ratownicy oprócz pogadanki, na fantomach przez cały czas trwania konferencji uczyli jak udzielać pierwszej pomocy.

Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Pani Iwona Sarwa omówiła temat „Bezpieczny senior w podróży od strony sanitarnej”. Tomaszowscy policjanci, instruktorzy sztuk walk pokazali praktyczne umiejętności samoobrony, jakie może zastosować każdy senior. Była to nauka pod hasłem, że nie jest istotny wiek, czy siła jaką się posiada, ale wiedza którą można zaskoczyć napastnika. Po krótkiej przerwie na której, uczestnicy zostali poczęstowani specjalnie przygotowanym tortem z logo tomaszowskiej Policji i Urzędu Gminy w Ujeździe, Zastępca Naczelnika Prewencji nadkom. Aleksander Łazowski, przypomniał zagadnienia dotyczące aplikacji Moja Komenda, Programu Dzielnicowi Bliżej Nas, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Następnie bryg. Marcin Dulas z Powiatowej Straży Pożarnej omówił zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla. Po zakończonej prelekcji uczestnicy otrzymali prezenty - czujki tlenku węgla. Na zakończenie przedstawiciel Tomaszowskiego ZUS Marta Markun omówiła zagadnienie dotyczące wyłudzania danych osobowych. Przedstawiciel tomaszowskiego KRUS p. Anna Gawarzyńska omówiła bezpieczeństwo seniorów w gospodarstwie, a następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Krzysztof Zając omówił zagrożenia związane z chorobą ptasiej grypy.

Konferencję podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, a oficjalnie zakończyli organizatorzy Komendant Policji w Tomaszowie Maz. oraz Wójt Gminy Ujazd. Oprócz prelekcji przedstawianych na scenie były: punkt konsultacyjny, przy którym dyżurowali dzielnicowi z terenu gminy Ujazd. Słuchacze z Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego pod kierownictwem Pani Dyrektor Iwony Gawron, przygotowali atrakcje dla ciała: można było skorzystać z masażu dłoni, pomiaru ciśnienia, chętne panie mogły wykonać makijaż. Dużym zainteresowaniem cieszyła się nauka pierwszej pomocy. Warsztaty skończyły się dużymi brawami dla wykonawców.

Tak urozmaicony program warsztatów dla seniorów był możliwy dzięki bardzo dobrej współpracy wielu instytucji, za którą składamy wielkie podziękowania. 

 

Powrót na górę strony