AKTUALNOŚCI

Superkampania – NIE dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia!

Troska o bezpieczeństwo oraz rozwój dzieci i młodzieży połączyła uczestników seminarium metodycznego inaugurującego 15 marca 2017 roku w powiecie bełchatowskim kampanię profilaktyczną „Superkampania – NIE dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia!”. Spotkanie pracowników naukowych, nauczycieli i pedagogów, policjantów, pracowników instytucji pomocowych, studentów stworzyło okazję do wymiany najaktualniejszej wiedzy i zaangażowanych dyskusji o warunkach skutecznej profilaktyki uzależnień.

W dniu 15 marca 2017 roku bełchatowscy policjanci i studenci Społecznej Akademii Nauk rozpoczęli kampanię profilaktyczną przeciwko narkotykom i dopalaczom pod hasłem „Superkampania – NIE dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia!”.
Pierwszym etapem działania profilaktycznego przygotowanego przez bełchatowskich funkcjonariuszy współpracujących ze studentami i kadrą dydaktyczną Społecznej Akademii Nauk Wydziału w Bełchatowie, Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Bełchatowie, Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz Kliniką Leczenia Uzależnień WOLEMD w Dubiu było seminarium naukowo-metodyczne dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz zainteresowanych rodziców. Ponad 100 uczestników wydarzenia wysłuchało wykładów i prelekcji cenionych pracowników naukowych oraz doświadczonych praktyków. Refleksjami o uzależnieniach, ich skutkach oraz najaktualniejszą wiedzą o metodach zapobiegania podzielili się: prof. Adam Jaworski, prof. Grzegorz Ignatowski i dr. Adam Gogacz ze Społecznej Akademii Nauk, mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk i nadkom. Arkadiusz Stawiarski z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, mgr Elżbieta Świerczyńska-Musiał, mgr Katarzyna Marczak, mgr Joanna Samburska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie, mgr Lucyna Januszewska ze Stowarzyszenia Katolicka Akcja Antynarkotyczna „KARAN”, a także studentki Aleksandra Słonina i Martyna Suchcicka z Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji SAN i licealistka Julia Bugaj z Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie. Policjanci zaproponowali także uczestnikom seminarium uczestnictwo w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie! Możesz mieć na nie wpływ!”.
Kolejnym etapem kampanii, trwającym od 16 marca do 17 kwietnia br., będą warsztaty profilaktyczne dla gimnazjalistów prowadzone przez studentów kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczna i prewencją kryminalną bełchatowskiego wydziału Społecznej Akademii Nauk przy udziale policjantów Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, dzielnicowych Rewiru w Bełchatowie, funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Zelowie oraz posterunków z terenu powiatu bełchatowskiego. Do organizatorów wpłynęły już zaproszenia do przeprowadzenia zajęć warsztatowych od 23 szkół. W tym samym czasie policyjni profilaktyce i eksperci poprowadzą spotkania dyskusyjne oraz prelekcje dla rad pedagogicznych i rodziców.
W programie kampanii znalazło się też badanie ankietowe diagnozujące skalę problemu uzależnień narkotykowych w środowisku bełchatowskiej młodzieży oraz upowszechnienie idei profilaktyki rówieśniczej.
Kampanię profilaktyczną „Superkampania – NIE dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia!” patronatami objęli: Starosta Bełchatowski, Prezydent Miasta Bełchatowa, Burmistrz Zelowa oraz Wójtowie Gmin: Bełchatów, Drużbice, Kluki, Kleszczów, Szczerców i Rusiec.
 

Powrót na górę strony