AKTUALNOŚCI

Cykl prelekcji w powiecie poddębickim

Policjanci poddębickiej jednostki w ramach programu „ Profilaktyka społeczna w powiecie poddębickim na lata 2016-2018”, rozpoczęli cykl spotkań z uczniami szkół w powiecie poddębickim. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Domaniewie, gdzie najmłodsi uczniowie wysłuchali porad związanych z bezpieczeństwem w szkole, w domu i na drodze. W grupie gimnazjalistów omówiono aspekty związane z cyberprzemocą, dopalaczami oraz zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. W sumie w prelekcji wzięło udział około 200 uczniów.

26 kwietnia 2016 roku policjantki z poddębickiej jednostki przeprowadziły prelekcje dla grupy gimnazjalistów oraz uczniów klas podstawowych. Uczniowie z klas IV-VI wysłuchali fachowych porad dotyczących bezpieczeństwa w szkole i w domu a także poznali zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze. Kolejnym tematem było bezpieczeństwo w domu, gdzie przedstawiono zagrożenia związane z osobami „obcymi” a także poruszono temat związany z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Kolejną grupą byli uczniowie klas gimnazjalnych, gdzie omówione zostały tematy dot. odpowiedzialności karnej nieletnich, aktów przemocy szkolnej, cyberprzemocy a także aspektów związanych z zagrożeniem korzystania z środków psychoaktywnych. Tutaj szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom związanych z dopalaczami, gdzie szczegółowo omówiono konsekwencje zażywania tego typu używek. Na zakończenie policjantki przeprowadziły prelekcje i warsztaty z udziałem najmłodszych uczniów klas I-III oraz dziećmi w wieku przedszkolnym. Tutaj poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem pieszych. Podczas prelekcji dzieci  zapoznały się także z podstawowymi przepisami w ruchu drogowym, gdzie poruszono tematykę związaną z bezpieczeństwem pieszych omawiając przy tym w szczególności aspekty związane z noszeniem elementów odblaskowych, zachowaniem w trakcie jazdy autobusem lub samochodem, zachowań w przypadku ataku psa tzw. „pozycja żółwia” a także kontaktach z osobami obcymi. Na zakończenie dzieci miały możliwość obejrzenia sprzętu policyjnego i zapoznania się z pracą policjantek. Tego typu spotkania będą odbywały się cyklicznie na terenie wszystkich szkół powiatu.

Powrót na górę strony