AKTUALNOŚCI

Konkurs na „Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego województwa łódzkiego”został rozstrzygnięty

Komisja dokonała oceny prezentacji konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami i wybrała trzy najbardziej efektywne plany działania priorytetowego policjantów dzielnicowych/starszych dzielnicowych pełniących służbę z poszczególnych komendach powiatowych i miejskich Policji województwa łódzkiego i jednostkach im podległych. Na "podium" stanęli policjanci z Łodzi, Sieradza i Tomaszowa Mazowieckiego.

 22 maja 2018 roku dzielnicowi garnizonu łódzkiego rywalizowali o zwycięstwo w konkursie pn. „Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego województwa łódzkiego”.

Konkurs polegał na wyborze trzech najbardziej efektywnych planów działania priorytetowego policjantów dzielnicowych/starszych dzielnicowych pełniących służbę w poszczególnych komendach powiatowych i miejskich Policji województwa łódzkiego i jednostkach im podległych.

 

Przed komisją konkursową składającą się m.in z przedstawicieli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i Naczelników wydziałów prewencji komend powiatowych/miejskich Policji, zaprezentowało się 23 dzielnicowych wytypowanych ze wszystkich jednostek  garnizonu łódzkiego. Dzielnicowi, przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, zawierające informacje jakie podejmowali w ramach realizowanego w swoim rejonie służbowym  planu działania priorytetowego.

 

Konkurs  miał na celu:

rozpowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o działaniach „policjanta pierwszego kontaktu” na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w obszarze bezpieczeństwa,
promowanie najbardziej kreatywnych dzielnicowych wzorowo wykonujących obowiązki służbowe w trakcie pełnienia służby na terenie woj. łódzkiego,
podnoszenie poziomu realizacji zadań dzielnicowych w ramach planu działania priorytetowego wpływającego na poprawę poziomu bezpieczeństwa,
pobudzenie inicjatywy własnej dzielnicowych oraz propagowanie idei community policing.

 

 

Służba dzielnicowych określanych mianem „policjantów pierwszego kontaktu” ze społeczeństwem niewątpliwie  wpływa na wizerunek Policji w oczach mieszkańców. To do nich w głównej mierze  należy niesienie pomocy obywatelom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, od tych najdrobniejszych do bardziej skomplikowanych. W efekcie rzetelne podejście do obowiązków dzielnicowego  kreuje wizerunek Policji., jako instytucji budzącej zaufanie. Policjanci dzielnicowi nie biorą udziału w spektakuralnych akcjach policyjnych, ale wykonują codzienną żmudną pracę, której efektem ma być wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców danego rejonu.


Konkurs odbywał się w trzech etapach:

etap I - eliminacje na szczeblu komend powiatowych/miejskich do 7 maja 2018 r.
etap II  - sporządzenie prezentacji multimedialnej do 16 maja 2018 r. 
etap III  - finał konkursu 22 maja 2018 r.

 

Laureatami konkursu zostali:

st. sierż. Bartłomiej Świderek z KMP w Łodzi                        
st. asp. Sławomir Szymański z KPP w Sieradzu                       
st. sierż. Krystian Pancer z KPP w Tomaszowie Maz.                        

 

Wręczenie nagród laureatom Konkursu odbyło się w dniu 6 lipca 2018 r. podczas uroczystości Wojewódzkiego Święta Policji w garnizonie łódzkim w Zgierzu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

Powrót na górę strony