AKTUALNOŚCI

Z pedagogami o Dniu Wagarowicza i nie tylko

W związku ze zbliżającym się Dniem Wagarowicza, który przypada 21 marca, z inicjatywy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ,wspólnie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji dla powiatu Łódzkiego - Wschodniego oraz we współpracy z Dyrekcją Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach 13 marca 2019 roku w Rzgowie przeprowadzono szkolenie dla dyrektorów, pedagogów i pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu łódzkiego - wschodniego oraz innych instytucji z terenu województwa łódzkiego.

Szkolenie obejmowało zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich za przejawiane objawy demoralizacji oraz popełniane czyny zabronione, zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży a  także sposoby jej przeciwdziałania w ramach współpracy szkół z Policją. Ponadto przedstawiono zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego jakie niesie za sobą używanie substancji psychoaktywnych, w tym nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy z wykorzystaniem walizki edukacyjnej z atrapami tych substancji oraz przedmiotami służącymi do ich zażywania, konfekcjonowania i ukrywania. Ponadto policjanci  zaprezentowali funkcjonalność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji mobilnej Moja Komenda.

  • prelekcja
  • prelekcja
  • prelekcja
Powrót na górę strony