AKTUALNOŚCI

Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego

27 września 2019 roku w auli Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu odbyła się konferencja „Edukacja i Bezpieczeństwo”. To kolejna edycja „Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego” organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, poświęcona szeroko rozumianemu bezpieczeństwu w procesie edukacji.

W konferencji, na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Centrum Europejskiego Natolin, udział wzięli V-ce Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Robert Baryła, V-ce Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Pani Halina Cyrulska, V-ce Kurator Łódzkiego Kuratorium Oświaty – Pani Jolanta Kuropatwa, Dyrektor Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi – Pani Ewa Sobór, Z-ca Dyrektora ds. Programowych Centrum Europejskiego Natolin Pan Konrad Dziurdzia, Dyrektor WODN w Zgierzu – Pani Lidia Leśniewicz, Szefowie i przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, Dyrektor RCPS w Łodzi Pani Anna Mroczek, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi Pan Jarosław Olbrychowski, Prezes CBRD w Łodzi Pan Tadeusz Zagajewski wraz z dyrektorem Panem Tomaszem Zagajewskim, Z-ca Kierownika Oświaty Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi Pani Aleksandra Zasiadczyk-Bogus, prof. dr hab. Irena Motow z Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, Pani Grażyna Pisarska reprezentująca ZNP Zarządu Okręgu Łódzkiego.

Swoją obecnością spotkanie uświetnili dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele i przedstawiciele placówek edukacyjnych województwa łódzkiego, jak również naczelnicy wydziałów prewencji komend miejskich i powiatowych policji oraz policjanci profilaktycy z województwa łódzkiego.

Wydarzenie zainteresowało blisko 300 uczestników, którzy podczas wystąpień prelegentów mogli odnieść się do interesujących i nurtujących ich kwestii dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa edukacyjnego.

Poszczególne panele edukacyjne ukierunkowane były na m.in. analizę potrzeb profilaktycznych młodzieży szkolnej, prezentację portalu edukacyjnego , współpracę z Policją w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, jak również niezwykle ważną, psychologię tłumu w sytuacjach kryzysowych oraz programy i projekty UE w sferze edukacji.

Niewątpliwie kluczowym punktem spotkania było zaprezentowanie „Poradnika Profilaktycznego”. W swoim wystąpieniu, podkom. Magdalena Piotrowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wskazała na trud i wielką odpowiedzialność wszystkich osób realizujących projekt. Poradnik to narzędzie, którego przeznaczeniem jest wspieranie działalności profilaktycznej w województwie łódzkim. „Ma on za zadanie ukierunkować zakres tematyczny i wyznaczyć ramy tego, co należy i powinno się przekazać w odpowiedni sposób młodemu człowiekowi.” – podkreśla podkom. Piotrowska. Twórcami publikacji są policjanci profilaktycy garnizonu łódzkiego oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi. W genezę jego utworzenia zaangażowali się również dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele, przekazując potrzeby i problemy w obszarze bezpieczeństwa współczesnej szkoły. Poradnik jest dostępny w wersji elektronicznej na platformie internetowej Centrum Europejskiego Natolin.

Podczas konferencji Zasępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Jarosław Rybka, podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, wręczając pamiątkowe statuetki.

Prelekcje podkreślały znaczenie i skuteczność podejmowania współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży i środowiska szkolnego. Wymiana doświadczeń oraz wspólnie podjęte działania mają na celu krzewienie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości odbiorców o współczesnych zagrożeniach.

.

 


 

 • pamiątkowe statuetki
 • pamiątkowe statuetki i mała maskotka Komisarz Błysk
 • identyfikatory i baner NIST
 • rejestracja uczestników konferencji
 • rejestracja uczestników konferencji
 • prowadzący konferencję na scenie
 • uczestnicy konferencji
 • Iwona Wieczorek podczas powitania gości
 • uczestnicy konferencji
 • Radosław Malanowski i Elżbieta Celer - prelegenci
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • prelegent - podkom. Magdalena Piotrowska
 • uczestnicy konferencji przeglądający Poradnik profilaktyczny
 • uczestnicy konferencji przeglądający Poradnik profilaktyczny
 • uczestnicy konferencji przeglądający Poradnik profilaktyczny
 • uczestnicy konferencji
 • prelegent podkom. Magdalena Piotrowska podczas wystąpienia
 • prelegent - Konrad Dziurdzia
 • uczestnicy konferencji - twórcy poradnika- nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami
 • policjanci - twórcy poradnika - nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami
 • prelegenci nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami
 • policjantka nagrodzona pamiątkową statuetką
 • policjantka nagrodzona pamiątkową statuetką
 • policjantka nagrodzona pamiątkową statuetką
 • mł. insp. Jarosław Janus - Naczelnik Wydziału Prewencji Policji w Łodzi podczas wywiadu
 • podziękowania i pamiątkowe statuetki dla Organizatorów
Powrót na górę strony