AKTUALNOŚCI

Wspólnie dla bezpieczeństwa seniorów

Każdego roku miesiąc październik poświęcony jest akcjom profilaktycznym w ramach „Dnia Seniora”. Na arenie międzynarodowej 1 października obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października - jako Europejski Dzień Seniora oraz 14 listopada - jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie wydarzenia realizowane w tych dniach mają wspólny cel – kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie wszelkich działań, mających na celu zapewnienie im godnego życia. Policjanci również podejmują w tym czasie inicjatywy informacyjno – edukacyjne. Są to spotkania mające na celu uświadamianie starszego pokolenia o czyhających na nich niebezpieczeństwach oraz metodach zapobiegania im.

W ramach porozumienia zawartego przez Policję z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w naszym województwie spotkania dedykowane seniorom organizowane będą w terminach:

  • 16 października 2019 r. w Wieluńskim Domu Kultury,
  • 25 października 2019 r. w Zakłądzie Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim
  • 25 października 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie
  • 25 października 2019 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Bełchatowie

10 października 2019 r. w godz.  9.30 - 14.00 w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego organizuje konferencję pn. „Zdrowy, aktywny i bezpieczny senior”, w ramach której policjanci Wydziału Prewencji KWP w Łodzi będą udzielać cennych porad wszystkim seniorom.

To jednak nie koniec spotkań skierowanych do starszych mieszkańców naszego województwa.  Funkcjonariusze podejmują działania profilaktyczne cyklicznie i organizują wiele prelekcji i spotkań dla seniorów w ciągu całego roku.  Celem działań skierowanych do seniorów jest ograniczanie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw oraz innych przestępstw i wykroczeń popełnianych wobec osób starszych. 

W sposób aktywny są one realizowane przez funkcjonariuszy jednostek Policji garnizonu łódzkiego. Policjanci ostrzegają seniorów przed współczesnymi niebezpieczeństwami, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń mogących zaistnieć w domu, podczas wypoczynku, w ruchu drogowym, w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu, jak również poruszają kwestie dotyczące bezpieczeństwa finansowego -  pożyczki tzw. „chwilówki”, oszustwa „na wnuczka”, „na kominiarza …” itp. Bardzo pomocna w szerzeniu inicjatywy jest rola mediów, które nagłaśniają spektakularne zdarzenia z udziałem starszych osób.

Bezpieczeństwo seniorów jest tematem bardzo aktualnym i coraz szerzej poruszanym, co jest zjawiskiem niezwykle pozytywnym. Poprawa bezpieczeństwa seniorów wymaga nieustannej pracy w to wkładanej, tak aby minimalizować skutki pojawiających się co raz to nowych zagrożeń.

 

            PORADY DLA SENIORÓW

                                      

 

Powrót na górę strony