AKTUALNOŚCI

Razem dla ekologii - możliwości, potrzeby i rezultaty edukacji ekologicznej w województwie łódzkim

7 października 2019 roku odbył się w Łodzi Międzynarodowy Kongres Biogospodarki. To największe wydarzenie w Polsce, które integruje polskie i europejskie firmy oraz instytucje z różnych sektorów wokół idei rozwoju biogospodarki. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Kongres, to cykliczna inicjatywa, której celem jest tworzenie korzystnej atmosfery wokół efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki. Udział w nim wzięli przedstawiciele środowisk biznesowych, samorządowych, naukowych, organizacji oraz instytucji wspierających rozwój biogospodarki. To doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie międzynarodowym, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz promocji województwa łódzkiego.

W programie Kongresu zaplanowano liczne sesje odbywające się równolegle w ośmiu salach, podczas których poruszono tematykę dotyczącą zmiany klimatu i sytuacji w regionie łódzkim.

Wśród bogatej tematyki zagadnieniowej poszczególnych bloków programowych znalazła się również szeroko rozbudowana edukacja dla ekologii pn. „Możliwości, potrzeby i rezultaty edukacji ekologicznej w województwie łódzkim”.  Udział w niej wzięli przedstawiciele m. in. placówek edukacyjnych woj. łódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Jednym z prelegentów panelu był także Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi – mł. insp. Jarosław Janus, który podczas swojego wystąpienia wskazywał na zadania Policji oraz działania, które podejmowane są zarówno w zakresie profilaktyki społecznej, jak również w ramach różnego rodzaju przedsięwzięć realizowanych przez Policję. W ramach swojego expose wskazał na istotną rolę policjantów z zespołów ds. profilaktyki społecznej oraz dzielnicowych. Dużą uwagę przyłożył również do narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowiąca efektywną metodę mobilizacji obywateli. Zobrazował funkcjonowanie systemu i jego celu, jakim jest dostarczanie Policji informacji w zakresie wykroczeń porządkowych, takich jak zaśmiecanie, niszczenie zieleni, zanieczyszczanie środowiska, wód gruntowych, co determinuje wdrażanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w ramach działań prewencyjnych i profilaktycznych.

W trakcie konferencji odbywały się również eko-warsztaty plastyczno-muzyczno-ruchowe dla dzieci. Najważniejszym celem tych zajęć było podkreślenie wagi kształtowania postaw ekologicznych od najmłodszych lat.

Kongres Biogospodarki to wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty. To przestrzeń dla wszystkich zainteresowanych biogospodarką i szeroko rozumianą ochroną środowiska.

 • prelegenci
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • pożar wysypisaka śmieci - slajd prezentacji
 • slajd prezentacji
 • wystąpienie mł. inp. Jarosława Janusa podczas konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • wystąpienie prelegenta
 • wystąpienie prelegenta
 • wystąpienie mł. inp. Jarosława Janusa podczas konferencji
 • wystąpienie mł. inp. Jarosława Janusa podczas konferencji
 • wystąpienie mł. inp. Jarosława Janusa podczas konferencji
Powrót na górę strony