AKTUALNOŚCI

"Zdrowy, Aktywny i Bezpieczny Senior" - konferencja w Uniejowie

10 października 2019 r. na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyło się seminarium pn. „Zdrowy, aktywny i bezpieczny senior”, które współorganizowane było przez Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego - Panią dr Iwonę Wieczorek oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - nadinsp. Andrzeja Łapińskiego. Wydarzenie stanowiło forum wymiany opinii i informacji na temat polityki społecznej realizowanej przez Samorząd Województwa Łódzkiego na rzecz osób starszych.

Celem konferencji było wskazanie istotnej roli narzędzi aktywizacji seniorów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz różnego rodzaju aspektów w zakresie podniesienia bezpieczeństwa seniorów. Zaprezentowano projekty realizowane dla osób starszych oraz zwrócono uwagę na zagadnienia zdrowotne.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład wprowadzający podinsp. Radosława Malanowskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, poświęcony szeroko rozumianej profilaktyce uwzględniającej bezpieczeństwo seniorów - BEZPIECZNY SENIOR. Podczas swojego wystąpienia zwracał uwagę na zagrożenia, z którymi osoby starsze mogą spotkać się na co dzień. Wskazywał również obszary, w których w sposób nieświadomy seniorzy i osoby w podeszłym wieku mogą stać się ofiarami. Uczulał na konieczność zachowania przez seniorów szczególnej ostrożności nie tylko w ruchu drogowym, ale głównie podczas korzystania z Internetu, usług telekomunikacyjnych, ofert „nie do odrzucenia”, zawierania transakcji gotówkowych, czy też konfrontacji z osobami postronnymi próbującymi uzyskać od nich środki finansowe (metoda „na wnuczka”, „na policjanta”, „na pożyczkodawcę”) lub dostać się do ich mieszkania (metoda „na hydraulika”, „na akwizytora”, „na opiekunkę medyczną” itp.). W dobie szeroko rozwiniętej cyfryzacji oraz coraz nowszych metodach wykorzystywanych przez potencjalnych oszustów, niezwykle istone jest dotarcie do świadomości osób, jak również ostrzeżenie przed pojawiającymi się zagrożeniami, by nie ulegały rutynie, kierowały się zdrowym rozsądkiem, ale przede wszystkim potrafiły przeciwdziałać takim zdarzeniom.

Podczas sesji drugiej „AKTYWNY SENIOR”, Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - przedstawiła informację dotyczącą  działań Samorządu Województwa Łódzkiego wobec osób starszych, zwróciła uwagę na realizowany Program działań na rzecz wsparcia osób starszych oraz możliwość złożenia wniosku o „Kartę Seniora Województwa Łódzkiego”. Ten rodzaj pomocy dla seniorów cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych gości.

Sesja trzecia poświęcona została kwestiom zdrowotnym osób starszych, które przybliżył dr n. med. Zbigniew Jarosik - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu - podczas swojego wystąpienia „Teorie starzenia się. Nadciśnienie tętnicze jako jednostka chorobowa u osób starszych”. Wiedza uzyskana podczas tego wykładu z pewnością zwiększyła świadomość uczestników spotkania w zakresie dbania o własne zdrowie.

Konferencja cieszyła się ponad przeciętnym zainteresowaniem i przyciągnęła bardzo szerokie grono słuchaczy. Uczestniczyło w niej blisko 200 osób, a skierowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego oraz organizacji pozarządowych w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Klubów Seniora. W licznym gronie udział w seminarium wzięli również przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policjanci profilaktycy garnizonu łódzkiego wraz ze swoimi przełożonymi współuczestniczyli w wykładach oraz chętnie udzielali porad wszystkim zainteresowanym.

 • Pani dr Iwona Wieczorek
 • prowadzący konferecję
 • prelegenci siedzący za stołem
 • uczestnicy konferencji
 • prelegenci
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji - policjanci
 • identyfikatory uczestników konferencji
 • uczestnicy konferencji - rejestracja
 • prelegent - podinsp. Radosław Malanowski
 • prelegent - podinsp. Radosław Malanowski
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji - policjanci
 • uczestnicy konferencji
 • prelegent - podinsp. Radosław Malanowski
 • uczestnicy konferencji
 • prelekcja
 • uczestnicy konferencji
Powrót na górę strony