AKTUALNOŚCI

Konkurs na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego garnizonu łódzkiego już rozstrzygnięty!

18 października 2019 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, odbył się konkurs zorganizowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – nadinsp. Andrzeja Łapińskiego, na najlepszego oskarżyciela publicznego policji garnizonu łódzkiego w 2019 roku, stanowiącego zarazem wojewódzkie eliminacje do II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych, który odbędzie się 18 – 19 listopada 2019 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W zawodach uczestniczyło 35 reprezentantów komend powiatowych / miejskich policji woj. łódzkiego, którzy w swoich jednostkach macierzystych,  pełnią funkcję oskarżyciela publicznego.

Rozegrano dwie konkurencje.

 • Pierwszą był trwający 50 minut pisemny test wiedzy, zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczyły znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym.
 • Drugą konkurencją był trwający 40 minut pisemny test wiedzy,  dotyczący umiejętności rozwiązywania 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

Poziom był bardzo wyrównany. Nierzadko o końcowej klasyfikacji decydowały ułamki punktów oraz wynik z pierwszej konkurencji.  Niemniej jednak, ponownie jak rok temu, bezkonkurencyjny  w ogólnej klasyfikacji okazał się asp. szt. Krzysztof Kamiński z KPP w Tomaszowie Mazowieckim, który zdobył największa liczbę punktów ze wszystkich uczestników zawodów. Drugie miejsce zajęła reprezentantka KPP w Bełchatowie –  st. asp. Monika Pacześ. Trzecie miejsce wywalczyła przedstawicielka KPP w Pabianicach – sierż. szt.  Magdalena Saktura.  

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, nadinsp. Andrzeja Łapińskiego, laureatom pogratulował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Jarosław Rybka, przy udziale Przewodniczącego Zespołu Sędziowskiego Zawodów, Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Łodzi – mł. insp. Jarosława Janusa, który podziękował także pozostałym funkcjonariuszom za udział w eliminacjach.  

Dekoracja laureatów zawodów odbędzie się podczas uroczystej zbiórki kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wtedy też Komendant Wojewódzki wręczy zwycięzcom konkursu pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe. 

Od początku 2019 roku, na terenie garnizonu łódzkiego funkcjonariusze Policji ujawnili 173 280 wykroczeń. W sprawach, które nie zakończyły się rozstrzygnięciem na miejscu zdarzenia, np. z powodu odmowy przyjęcia mandatu karnego nałożonego na sprawcę, bądź niewykrycia sprawcy wykroczenia, dalsze czynności prowadzone są przez oskarżycieli publicznych z komend miejskich/ powiatowych policji, właściwych ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. Od początku roku ww. policjanci zrealizowali 36 600 takich spraw. W 32 438 sprawach, oskarżyciele publiczni skierowali do sądów wnioski o ukaranie przeciwko sprawcom tych wykroczeń, dzięki czemu policja garnizonu łódzkiego, w sposób skuteczny wypełnia jedno z głównych zadań postępowania w sprawach o wykroczenia, tj. ukształtowanie go w taki sposób, aby sprawca wykroczenia został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności.

 • uczestnicy konkursu
 • powitanie przez Naczelnika
 • uczestnicy konkursu piszący test
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • laureaci konkursu z Komendantem i Naczelnikiem
 • laureaci konkursu
 • laureaci konkursu
 • laureaci konkursu
Powrót na górę strony