AKTUALNOŚCI

"Zostań jednym z nas!" - spotkanie z uczniami Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego

24 października 2019 r. uczniowie Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi podczas wizyty na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zostali zapoznani z ofertą służby w Policji. W spotkaniu przygotowanym przez policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, licealiści mogli uzyskać wiele cennych informacji w zakresie służby w Policji, a szczególnie na temat przebiegu i etapów rekrutacji.

Celem spotkania było przybliżenie zasad postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji i odzwierciedlenie poszczególnych etapów procedury rekrutacyjnej. Uczniowie próbowali swoich sił w przygotowanym teście z zakresu wiedzy o Policji oraz wiedzy o społeczeństwie, a także podczas konkurencji sportowych. Mieli szansę sprawdzić się na aktywnym pokazie policyjnego testu sprawności fizycznej, który jest obowiązkowym elementem na egzaminie rekrutacyjnym do służby w Policji. Jako obserwatorzy uczestniczyli w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez przedstawicieli Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Łodzi oraz funkcjonariuszy z pionu prewencji (Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi oraz Oddziału Prewencji Policji w Łodzi). Podczas zajęć warsztatowych policjanci z  Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przestawili uczestnikom specyfikę służby w wybranych komórkach organizacyjnych pionu kryminalnego, licealiści mogli także zweryfikować swoje predyspozycje psychologiczne w zakresie zawodu policjanta podczas spotkania z psychologiem policyjnym.

Udział wzięło blisko 40 uczniów klas o profilu policyjnym i wojskowym, którzy znajdują się w przede dniu dokonywania wyboru zawodu. Przedsięwzięcia tego typu są wstępnym etapem poszukiwania kandydatów do służby w Policji inicjowanym przez przedstawicieli Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Łodzi

Zadania związane ze współpracą ze szkołami, w których funkcjonują klasy mundurowe realizuje również Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Działania te mają na celu zainteresowanie młodzieży zawodem policjanta, przybliżenie funkcji, jaką spełnia Policja, promowanie właściwych postaw i umiejętności w kontaktach międzyludzkich oraz budowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy w oczach młodych ludzi.

W 2019 r. do służby w garnizonie łódzkim przyjętych zostało 226 kandydatów.

Przypominamy wszystkim, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów określoną ilość punktów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna). Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

WIĘCEJ INFORMACJI:

 

 • policjant przemawiający do słuchaczy
 • uczestnicy podczas prelekcji
 • uczestnicy podczas prelekcji
 • uczestnicy podczas prelekcji
 • uczestnicy podczas prelekcji
 • uczestnicy podczas prelekcji
 • uczniowie na sali sportowej
 • uczniowie na sali sportowej
 • uczniowie na sali sportowej
 • uczniowie na sali sportowej
 • uczniowie na sali sportowej
 • uczniowie na sali sportowej
 • uczniowie na sali sportowej
 • uczniowie na sali sportowej
 • uczniowie na sali sportowej
 • uczniowie na sali sportowej
 • uczniowie w mundurach podczas prelekcji
 • uczniowie w mundurach podczas prelekcji
 • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
 • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
 • wystąpienie Naczelnika Wydziału Prewencji
 • wystąpienie Naczelnika Wydziału Prewencji
 • zdjęcia pamiątkowe
 • zdjęcia pamiątkowe
Powrót na górę strony