AKTUALNOŚCI

Odprawa koordynacyjna kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego

25 października 2019 r. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji Działań Prewencyjnych z udziałem komendantów powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego odpowiedzialnych za służbę prewencyjną. Spotkanie poprowadził Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przedstawił główne kierunki planowanych w najbliższych miesiącach działań oraz podsumował działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w okresie styczeń – wrzesień 2019 r.

Naczelnik Wydziału Prewencji omówił kwestie działania Policji w zakresie bezpieczeństwai porządku publicznego na terenie województwa łódzkiego. Mł. insp. Jarosław Janus przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa, zwracając również uwagę na zaangażowanie i rezultaty osiągane w służbie przez dzielnicowych, będących policjantami pierwszego kontaktu. Dodatkowo poruszył kwestie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia mającego istotny wpływ na uczestnictwo lokalnych społeczności w kształtowaniu  wspólnego bezpieczeństwa.

W dalszej części zapoznano wszystkich uczestników odprawy z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w pozostałych obszarach prewencyjnych monitorowanych przez poszczególne komórki organizacyjne KWP w Łodzi.

Omówiony został stan bezpieczeństwa na drogach województwa łódzkiego oraz efektywność policjantów ruchu drogowego w przedmiotowym aspekcie. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi wskazał także na realizację działań profilaktycznych kierowanych do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Naczelnik Sztabu Policji KWP w Łodzi przedstawił zagadnienia związane z zabezpieczeniem imprez masowych, jak również poruszył kwestie dotyczące czasu reakcji i dojazdu policjantów na miejsce zdarzenia. Wydarzenia nadzwyczajne, do których dochodzi podczas konwojów i doprowadzeń osób  zrelacjonowane zostały przez Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi.

Na zakończenie zebrania Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – insp. Jarosław Rybka podsumował odprawę  koordynacyjną i podkreślił konieczność cyklicznego organizowania tego rodzaju spotkań. Dzięki wspólnej wymianie doświadczeń kadry kierowniczej garnizonu możliwe jest wypracowanie ujednoliconych praktyk i procedur służących funkcjonariuszom prewencji we wszystkich jednostkach terenowych.

  • Odprawa koordynacyjna z udziałem Z-cy Komendanta, Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Łodzi oraz komendantów powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego.
  • Odprawa koordynacyjna z udziałem Z-cy Komendanta, Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Łodzi oraz komendantów powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego.
  • Odprawa koordynacyjna z udziałem Z-cy Komendanta, Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Łodzi oraz komendantów powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego.
  • Odprawa koordynacyjna z udziałem Z-cy Komendanta, Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Łodzi oraz komendantów powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego.
  • Odprawa koordynacyjna z udziałem Z-cy Komendanta, Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Łodzi oraz komendantów powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego.
  • Odprawa koordynacyjna z udziałem Z-cy Komendanta, Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Łodzi oraz komendantów powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego.
Powrót na górę strony