AKTUALNOŚCI

Narada Naczelników pionu prewencji garnizonu łódzkiego

29 października 2019 roku na terenie Oddziału Prewencji w Łodzi odbyła się narada Naczelników Wydziałów Prewencji oraz Naczelników Wydziałów Ruchu Drogowego jednostek podległych KWP w Łodzi. W naradzie wzięli również udział funkcjonariusze koordynujący realizację czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

W pierwszej części Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi, mł. insp. Jarosław Janus, korzystając z obecności przedstawicieli wszystkich jednostek terenowych KWP w Łodzi, pogratulował na forum Naczelnikom Wydziałów Prewencji KPP w Sieradzu oraz KPP w Wieruszowie. Zaznaczył, że podczas Finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2019” sierż. szt. Sylwester Grzelak (KPP w Sieradzu) zdobył I miejsce i zaszczytny tytuł, zaś asp. szt. Waldemar Leszczyński (KPP w Wieruszowie) uplasował się na II miejscu w rywalizacji o tytuł najlepszego kierownika rewiru dzielnicowych.

Podczas narady zwrócono uwagę na kwestie w zakresie pojawiających się nieprawidłowości w trakcie realizacji przez funkcjonariuszy Policji czynności wyjaśniających. Poruszane zagadnienia odnosiły się zarówno do interwencji dotyczących kolizji drogowych, jak również zdarzeń niezwiązanych stricte z ruchem drogowym. 

Omówione zostały wybrane obszary służby prewencyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, której celem jest uczestnictwo społeczności lokalnych w kształtowaniu wspólnego bezpieczeństwa. Rozwiązywanie zdiagnozowanych dzięki Mapie problemów niejednokrotnie determinuje konieczność nawiązania współpracy międzyinstytucjonalnej, mającej na celu wzajemne podejmowanie działań zmierzających do niwelowania występujących zagrożeń. Istotne znaczenie odgrywa zarazem weryfikacja i nadzór nad rzetelnością prowadzonej dokumentacji służbowej w przedmiotowym zakresie przez funkcjonariuszy, którzy przyczyniają się swoim zachowaniem do budowania pozytywnego wizerunku Policji, jako instytucji godnej zaufania.

Dyskusji poddane zostały także najczęściej pojawiające się problemy w związku z realizacją czynności w sprawach o wykroczenia. Trzeci blok tematyczny poświęcony był zagadnieniom z zakresu ruchu drogowego. Funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na zadania spoczywające na policjantach w związku ze zbliżającym się "Dniem Wszystkich Świętych". Mundurowi w ramach „Akcji Znicz” będą pełnić służbę na głównych ciągach komunikacyjnych, a także w rejonach cmentarzy. W tym czasie będą kierować ruchem drogowym oraz czuwać nad bezpieczenstwem uczestników ruchu drogowego. Podczas narady omówione zostały również kluczowe aspekty dotyczące kontroli transportu drogowego przez policjantów. Dodatkowo obecni na spotkaniu funkconariusze Wydziałów Ruchu Drogowego garnizonu łódzkiego mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zakresu obsługi laserowego miernika prędkości ULTRALYTE z wizualizacją.  

 

 • narada prewencyjna
 • narada prewencyjna
 • puchary
 • narada prewencyjna
 • narada prewencyjna
 • narada prewencyjna
 • narada prewencyjna
 • narada prewencyjna
 • narada prewencyjna
 • czapki policjantów ruchu drogowego
 • narada prewencyjna
Powrót na górę strony