AKTUALNOŚCI

Mamy najlepszego oskarżyciela publicznego w Polsce!

19 listopada 2019 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończył się Finał II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych. Spośród 17 policjantów służby prewencyjnej reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji najlepszym okazał się aspirant sztabowy Krzysztof Kamiński z KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Gratulujemy !

Konkurs, pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, odbywał się w dniach 18 - 19 listopada 2019 roku.  Nadzór nad przebiegiem i organizacją wydarzenia sprawował Komendant Centrum Szkolenia Policji.

Finał konkursu obejmował następujące konkurencje:

  • wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego
  • pisemną analizę akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych:
  • pisemny test wiedzy zawierający 50 zadań testowych zamkniętych, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym.

Podczas uroczystości zakończenia konkursu, nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali: insp. Anna Rosół Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kulesza. II miejsce w konkursie zajął asp. Waldemar Ostrowski  z KPP w Kluczborku (KWP w Opolu) a III miejsce asp. szt. Grzegorz Starzyk z KMP w Jarosławiu (KWP w Rzeszowie). 

Oskarżyciel publiczny reprezentuje interes społeczny. Jest zobowiązany do zachowania obiektywizmu i dąży do uzyskania sprawiedliwego, zgodnego z prawem rozstrzygnięcia. Dlatego każdy przyszły oskarżyciel publiczny musi ukończyć specjalistyczny kurs w jednej ze szkół Policji. Jednak szkolenia nie zastąpią doświadczenia nabieranego podczas uczestnictwa w codziennych wokandach. Ze względu na istotę i powagę tej funkcji powierzana jest ona policjantom mającym duże doświadczenie zawodowe z dziedziny obejmującej problematykę wykroczeniową, a jednocześnie samodzielnym i na bieżąco uzupełniającym swoją wiedzę.

Aspirant sztabowy Krzysztof Kamiński pełni na co dzień służbę w Wydziale Prewencji tomaszowskiej komendy jako asystent Zespołu ds. Wykroczeń. Jest policjantem z 13-letnim stażem. Po służbie najchętniej spędza czas z rodziną.  

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz jak najwięcej chwil, które motywują do dalszych sukcesów w pracy i służbie.

/źródło: policja.pl /

 

  • zdjęcia nagrodzonych policjantów
  • zdjęcia nagrodzonych policjantów
  • zdjęcia nagrodzonych policjantów
Powrót na górę strony