AKTUALNOŚCI

DOPALACZE ŻYCIA ZABIERACZE - wspólna akcja z duchownymi

„Dopalacze – życia zabieracze” to nazwa akcji profilaktycznej, która rozpoczęła się w powiecie poddębickim pod koniec 2015 roku. Realizację tegorocznych działań rozpoczęła prelekcja w Parafii w Uniejowie, w którym uczestniczyła grupa około 300 wiernych z terenu powiatu poddębickiego.

Inicjatorem tegorocznej akcji jest Kierownictwo poddębickiej policji, gdzie priorytetowym celem jest aktywizacja rodziców i opiekunów małoletnich poprzez podnoszenie ich świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych. Mając na uwadze uświadomienie rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży o skutkach zażywania narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych, policjanci z poddębickiej komendy podjęli działania profilaktyczne mające na celu aktywizację tej grupy społecznej w przedmiotowym zakresie. W związku z tym  w ramach podjętej koalicji antydopalaczowej, policjanci z Poddębic  wraz z Proboszczem Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Floriana w Uniejowie przeprowadzili działania profilaktyczne ukierunkowane na tą problematykę. 17 lipca 2016 roku na terenie kościoła w Uniejowie w trakcie odbywających się Mszy Świętych, przeprowadzono prelekcje dla wiernych, podczas której Proboszcz parafii przekazał informacje dotyczące szkodliwości zażywania tego typu używek, które prowadzą do utraty zdrowia a niekiedy nawet do śmierci osób. W szczególny sposób Proboszcz parafii zaapelował do wszystkich zgromadzonych wiernych o możliwości przekazywania  informacji służbom odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na temat przedmiotowych zagrożeń, które pomogą niwelować tego typu zjawisko na terenie powiatu poddębickiego. Po zakończeniu każdej z Mszy Świętej, rozdawano ulotki tematyczne wszystkim wiernym a stworzony na te potrzeby plakat informacyjny zostanie umieszczony w gablocie ogłoszeniowej uniejowskiej parafii.

 

Powrót na górę strony