AKTUALNOŚCI

Ferie zimowe z Policjią w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku"

Promowanie i wpajanie prawidłowych postaw narciarzy i snowboardzistów na stoku, jak i prawidłowych zachowań w ruchu drogowym było głównym celem wyjazdu zimowego. W czasie trwania drugiego tygodnia ferii zimowych w naszym województwie (19-25 stycznia 2020r.) wzorem lat poprzednich kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi - ks. ppor. Jacek Syjud przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi zorganizował niezapomniany wyjazd. Udział w nim wzięły dzieci i młodzież z rodzin funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Wyjazd odbył się w ramach wojewódzkiej akcji profilaktycznej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. W trakcie pobytu policjanci i opiekunowie przeprowadzili prelekcje o bezpiecznym zachowaniu, promującą właściwe postawy także podczas zimowych aktywności młodzieży. Łącznie w zimowisku wzięło udział 56 dzieci. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy, starszą i młodszą, a prelegenci korzystając z doświadczenia przekazywali wiedzę dostosowując odpowiednio do wieku zarówno język jak i problematykę. Omawiane tematy dotyczyły między innymi, bezpieczeństwa podczas aktywności na stoku. Zgodnie z prawem osoby przed ukończeniem 16 roku życia na zorganizowanym terenie narciarskim mają obowiązek jeździć wyłącznie w specjalnym kasku ochronnym. Świadomość istniejących zagrożeń wśród osób powyżej wspomnianego wieku była na tyle wysoka, że każdy używał tego typu zabezpieczeń głowy. Młodzieży ale także i opiekunom przypomnieliśmy „Dekalog Narciarza” opracowany przez Międzynarodową Federację Narciarską – FIS w którym zawarte ą podstawowe reguły zachowania się na stokach narciarskich.

Policjanci przypominali również, szczególnie młodszym uczestnikom wyjazdu, że zimą wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc należy zachować szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni. Dzieci usłyszały też, że do zimowych zjazdów na sankach należy wybierać miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych.

W ostatni dzień na stoku opiekunowie zorganizowali konkurs jazdy slalomem po wyznaczonym torze. Zwycięzcom wręczono nagrody w postaci kasków ufundowanych przez Biuro Prewencji KGP.

  • dzieci na stoku podczas ferii zimowych
  • dzieci na stoku podczas ferii zimowych
  • dzieci na stoku podczas ferii zimowych
  • dzieci na stoku podczas ferii zimowych
  • dzieci na stoku podczas ferii zimowych
  • dzieci podczas prelekcji i pogadanek z policjantami
  • dzieci podczas prelekcji i pogadanek z policjantami
  • gadżety dedykowane akcji Kreci mnie bezpieczeństwo na stoku - nagrody w konkursach - plakaty, opaski odblaskowe
  • gadżety dedykowane akcji Kreci mnie bezpieczeństwo na stoku - nagrody w konkursach - plakaty, opaski odblaskowe
Powrót na górę strony