AKTUALNOŚCI

Szkolenia dla policjantów dotyczące współczesnych zagrożeń biologicznych i sanitarnych

Dzięki współpracy Wydziału Prewencji KWP w Łodzi z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostką Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego, w dniach 17 i 18 listopada 2020 roku odbyły się szkolenia online dla funkcjonariuszy Policji garnizonu łódzkiego pod tytułem: "Zakażenie HIV - aspekty medyczne i psychospołeczne. Jak chronić siebie i innych".

Szkolenia przeprowadziła Pani dr Anna Brzezińska - Naczelny Lekarz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, która przedstawiła temat: "Zakażenia HIV - aspekty medyczne" oraz Pani Małgorzata Rudnicka - Kierownik Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia "MONAR" w Sokolnikach, która przekazała policjantom wiedzę na temat: "Psychospołeczne aspekty HIV/AIDS". Szkolenia związane były z "Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2020".
Policjanci z terenu województwa łódzkiego, którzy wykonują codzienne czynności służbowe, są narażeni między innymi na kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym.
Podczas szkolenia funkcjonariusze dowiedzieli się w jakich przypadkach może dojść do zakażenia oraz jakie czynności należy wykonać po ekspozycji, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Ponadto policjanci uzyskali szereg aktualnych informacji na temat zagrożeń wynikających z epidemii SARS-CoV-2 i związanych z tym zagrożeniem mechanizmów prewencyjnych. Zdobyta podczas szkolenia wiedza niewątpliwie będzie miała wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa łódzkich policjantów podczas realizacji codziennych obowiązków służbowych.
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19 na terenie kraju, szkolenia odbyły się metodą e-learningową z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. W szkoleniu uczestniczyło 128 policjantów z różnych komórek organizacyjnych jednostek powiatowych i miejskich Policji województwa łódzkiego.

  • sala w komendzie policji, przy komputerze siedzą dwaj umundurowani policjanci uczestniczący w szkoleniu online
Powrót na górę strony