AKTUALNOŚCI

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA – 10 GRUDNIA

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia - w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka (PDPCz). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest dokumentem przełomowym, który głosi niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej - niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych lub innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia czy innego statusu. Dostępny w ponad 500 językach, jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”

”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”

te fundamentalne dla każdego człowieka wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Rok 2020 przyniósł nam wszystkim zupełnie inną, nową rzeczywistość w każdej sferze życia. Ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w marcu br. pandemia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rozpoczęła szereg istotnych zmian w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Konieczność wprowadzenia obostrzeń i przeorganizowania życia rodzinnego, społecznego, ale także zawodowego spowodowała dotkliwość więzi społecznych, gospodarczych i politycznych. W tym niezwykle trudnym i nieprzewidywalnym dla wszystkich czasie poszukujemy stabilizacji oraz ochrony swoich praw. Właśnie dlatego obecnie prawa człowieka nabierają szczególnego znaczenia w życiu każdego z nas.

10 grudnia to przede wszystkim święto osób, zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka z różnych kontynentów i kultur na całym świecie, którzy wkładają wysiłek w walkę o prawa człowieka i ich przestrzeganie. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka to także okazja, by potwierdzić znaczenie praw człowieka w odbudowywaniu świata, jakiego pragniemy, potrzebę globalnej solidarności, a także naszą wzajemną więź i wspólne człowieczeństwo poprzez ich respektowanie.

Czym są prawa człowieka?

  • stanowią niezwykle ważny element właściwego funkcjonowania człowieka jako jednostki, społeczeństw i narodów;
  • zespół praw i wolności o charakterze moralnym, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na jakąkolwiek jego cechę;
  • zbiór postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój;
  • odmowa poszanowania praw człowieka stanowi nie tylko krzywdę dla jednostki, ale sprzyja niepokojom społecznym i politycznym oraz przemocy i konfliktom zarówno wewnątrz społeczeństw, jak i między narodami.
  • poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej uważa się za podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie.

Również w grudniu, lecz w 2004 r., w polskiej Policji ustanowiono, unikatowy na skalę europejską, system policyjnych Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka, których zadaniem jest propagowanie praw człowieka oraz troska o ich ochronę w jednostkach Policji w całym kraju.

Powrót na górę strony