AKTUALNOŚCI

Policjanci z Poddębic na wspólnych manewrach z harcerzami

W ramach działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, policjanci z Poddębic uczestniczyli w manewrach taktyczno-obronnych wraz z harcerzami ZHP. W działaniach udział wzięło około 80 osób.

Podczas sobotniego spotkania z dziećmi i młodzieżą, policjantka z Poddębic omówiła podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze, zagadnienia związane z prawidłowymi reakcjami w przypadki kontaktu z osoba „obcą” a także przypomniano zasady powiadamiania służb w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Wspólne manewry młodzi harcerze rozpoczęli od punktu kontrolnego, przy którym policjanci sprawdzali ich wiedzę m.in. na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejne punkty sprawdzające wyznaczone zostały przez przedstawicieli pogotowia ratunkowego oraz harcerstwa, gdzie sprawdzano wiedzę na temat pomocy osobom poszkodowanym a także aspektów związanych z musztrą harcerską. W działaniach oprócz policjantów udział wzięło 5 zastępów harcerzy z hufców z Uniejowa, Poddębic, Zadzimia, Wielenina oraz z Szadku. Nad całością zabezpieczenia manewrów pieczę sprawowali przedstawiciele Urzędu Miasta oraz komendanci Hufca w Uniejowie.

Powrót na górę strony