AKTUALNOŚCI

Szkolenie funkcjonariuszy Straży Leśnej

8 października 2021 roku w siedzibie regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi przedstawiciele z Wydziału Prewencji KWP w Łodzi: nadkom. Artur Kawucha oraz specjalista Tadeusz Jędrasik przeprowadzili szkolenie poświęcone funkcjonowaniu Rejestru wykroczeń w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. W przedmiotowym szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Mając na względzie ujednolicenie zasad w zakresie obiegu dokumentów pomiędzy tą instytucją a Policją oraz zapewnienie niezwłocznej rejestracji w systemie informatycznym KWP w Łodzi w styczniu br. zainicjowała wdrożenie procedur mających na celu zapewnienie terminowości wprowadzania danych dotyczących wykroczeń ujawnionych przez strażników leśnych. Powyższe szkolenie poświęcone było omówieniu tych zasad oraz problemów wymagających ich rozwiązania. Ponadto tematem spotkania było funkcjonowanie oraz wykorzystanie informacji zbieranych w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) obejmujących również wspólną eliminację zagrożeń

  • na zdjęciu widać grupę 9 mężczyzn zielonych garniturach - funkcjonariusze Straży Leśnej oraz policjanta w granatowym mundurze i mężczyznę ubranego w granatową marynarkę. Wszyscy mają na twarzach maseczki
Powrót na górę strony