AKTUALNOŚCI

Podnoszenie wiedzy i umiejętności ma wpływ na właściwą realizację zadań

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz wdrażanie działań profilaktycznych w edukacji, w Auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się szkolenie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, skierowane do funkcjonariuszy Policji garnizonu łódzkiego. W spotkaniu udział wzięli policjanci zajmujący się problematyką demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działaniami na rzecz dobra małoletnich, a także funkcjonariusze realizujący zadania w obszarze profilaktyki społecznej.

Zgodnie z programem, główna część spotkania dotyczyła zagadnień związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi, mechanizmami ich działania oraz kluczowymi zagrożeniami. Podczas szkolenia swoją obecnością zaszczyciła nas Pani prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska – Kierownik Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która przedstawiła problematykę zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego wynikającą z używania między innymi nowych substancji psychoaktywnych oraz niemedycznego stosowania leków z grupy OTC. Rzetelna, fachowa i kompletna wiedza przekazana przez Panią Profesor umożliwiła poszerzenie dotychczasowej wiedzy policjantów w zakresie rozpoznawania substancji psychoaktywnych i akcesoriów wykorzystywanych do ich zażywania oraz przechowywania. Pozyskaną wiedzą będą mogli dzielić się podczas szkoleń m.in. z nauczycielami, pedagogami i rodzicami z terenu całego województwa przy wykorzystaniu walizek edukacyjnych zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Walizki edukacyjne wyposażone są w atrapy najbardziej popularnych środków psychoaktywnych oraz przedmioty służące do ich  konfekcjonowania, przechowywania jak również do używania.

Podczas szkolenia omówiona została również tematyka odnosząca się do demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz postępowania Policji w działaniach na rzecz małoletnich.

Dzięki takim spotkaniom funkcjonariusze mogą poszerzać swoją wiedzę i wykorzystywać ją w codziennej służbie.

  • policjanci w granatowych mundurach, siedzący przy stołach w sali konferencyjnej
  • policjanci w granatowych mundurach, siedzący przy stołach w sali konferencyjnej
  • Naczelnik Wydziału Prewencji wręczający podziękowanie Pani Profesor. Na ścianie napis Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Powrót na górę strony