AKTUALNOŚCI

Sylwester już za chwilę – zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych

Przed nami Noc Sylwestrowa, która kojarzy się z huczną zabawą i spotkaniami w gronie znajomych. Niestety po raz kolejny przypada ona w okresie pandemii i związanych z tym ograniczeń, nakazów i zakazów. Niech beztroska, czy bezmyślna zabawa nie zepsują nam tak długo wyczekiwanej nocy!

Policjanci, jak co roku o tej porze, wiele sił poświęcają na działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Kontrolują zarówno trzeźwość kierowców, jak i to, czy nie łamią oni obowiązujących przepisów. W sylwestra funkcjonariusze będą reagować także na wszelkie zakłócenia porządku publicznego - te wywołane przez osoby pijące alkohol w miejscach niedozwolonych, czy zakłócające spokój innym. Sprawdzane przez policjantów jest również respektowanie przepisów związanych z obowiązującym stanem epidemii. Każda interwencja jest indywidualnie rozpatrywana przez policjantów na podstawie zastanych okoliczności. Jeżeli gdzieś w trakcie służby policjanci stwierdzą lub zostaną poinformowani o tym, że dochodzi do łamania prawa, będą wówczas interweniować i adekwatnie reagować.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w Polsce obowiązuje zakaz używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia. Używanie przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować szereg negatywnych konsekwencji i to nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych.

Pamiętajmy, że:

  • fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania;
  • fajerwerki kupujmy tylko w sprawdzonych miejscach. Kierujmy się jakością, nie ceną - sprawdźmy czy opakowanie nie jest uszkodzone, a wyrób pirotechniczny ma dołączoną instrukcję obsługi w języku polskim. Uważnie się z nią zapoznajmy i przestrzegajmy jej;
  • petard nie należy nigdy odpalać w zamkniętych pomieszczeniach, ale także np. na balkonach, tarasach czy w oknach – nigdy nie wiemy dokładnie, w jakim kierunku polecą. Mogą stać się przyczyną pożaru lub wyrządzić komuś krzywdę;
  • fajerwerki obserwujmy z odpowiedniej odległości. Dotyczy to też osób, które je zapalają – powinny one natychmiast oddalić się na wskazaną w instrukcji odległość. Jeśli po wypaleniu lontu okaże się, że petarda nie eksplodowała, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało, bo może ona wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie;
  • nie trzymajmy zapalanych fajerwerków w rękach i nie pochylajmy się nad nimi – takie postępowanie to jedna z najczęstszych przyczyn poważnych urazów kończyn górnych i twarzy.
  • dzieciom nie tylko nie wolno kupować fajerwerków – dorośli absolutnie nie powinni pozwolić, aby najmłodsi zbliżali się do nich lub nimi bawili. Należy to wyraźnie dziecku zakomunikować i wyjaśnić dlaczego tak jest. To na rodzicach i opiekunach ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych.

Pamiętajmy, że wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie przez osoby dorosłe.

Również ich sprzedaż osobom niepełnoletnim zagrożona jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasi pupile nie byli narażeni na odgłosy wybuchów, nie pozostawiajmy ich samych w domu, zapewnijmy im opiekę, by nie odczuły negatywnych skutków używania wyrobów pirotechnicznych w tą wyjątkową noc.

Gdy dojdzie do niebezpiecznego wypadku, niezwłocznie dzwońmy na numer alarmowy 112

Zadbajmy wspólnie, aby koniec starego i początek Nowego Roku był dla nas wszystkich miły i bezpieczny.

Powrót na górę strony