AKTUALNOŚCI

NUMER ALARMOWY 112 obchodzi swoje urodziny

Przypadający na 11 lutego 2022 roku Dzień Numeru Alarmowego 112, to doskonała okazja, by podziękować wszystkim operatorom za poświęcenie i zaangażowanie w pracy. W tym dniu warto również zwiększyć swoją świadomość na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Numer „112” jest bezpłatnym, jednolitym numerem alarmowym, dostępnym na terenie całej Unii Europejskiej. Na numer alarmowy 112 można dzwonić zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, również z tych nieposiadającym karty SIM. PAMIĘTAJ! Dzwoniąc na numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR. Zastanów się – TY też możesz kiedyś potrzebować pomocy!

JAK DZWONIĆ NA "112"

Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

 • miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń)
 • jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru „112” powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobę będącą świadkiem danego zdarzenia,
 • po wybraniu numeru „112” należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
 • krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby, podać swoje imię i nazwisko,
 • wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
 • udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
 • wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
 • nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
 • jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112”,
 • należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA „112”?

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego CPR.

Co zrobi operator odbierający połączenie na numer alarmowy „112” ?

 • zapyta o rodzaj zdarzenia i miejsce zdarzenia,
 • wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
 • poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie lokalizacji,
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np. z dyspozytorem medycznym.

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy „112”, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby.

KIEDY DZWONIĆ NA "112"

Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

 • pożary,
 • wypadki drogowe,
 • kradzieże,
 • włamania,
 • w przypadku użycia przemocy,
 • nagłe omdlenia i utrata świadomości,
 • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
 • przypadki porażenia prądem,
 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 • inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

KIEDY NIE DZWONIĆ NA "112"

Nie należy dzwonić na numer „112” kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia lub w innych sytuacjach, takich jak:

 • zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,
 • w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,
 • w celu sprawdzenia czy numer „112” naprawdę działa,
 • w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),
 • w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,
 • w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,
 • w celu uzyskania połączenia międzynarodowego,
 • w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,
 • w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,
 • w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej

 

Nr 112 z założenia obsługują operatorzy CPR, a ideą jego funkcjonowania w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) jest możliwość uzyskania pomocy podmiotów i służb do zadań, których należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

APLIKACJA MOBILNA ALARM 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm 112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego,
w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

W przypadku fałszywego wezwania straży pożarnej, policji czy pogotowia na mocy art. 66 kodeksu sprawcy wykroczenia grozi grzywna w wysokości 1500 złotych. Zgodnie z art. 66 Kodeksu wykroczeń - odpowiedzialność za powyższe wykroczenie ponosi soba, która chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia. Odpowiedzialność grozi również osobie, która umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego.

Natomiast w zgodzie z art. 224a  Kodeksu karnego osobie która wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, grozi odpowiedzialność karna w postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast, jeżeli sprawca ww. czynu zawiadamia o więcej niż jednym zdarzeniu, wówczas podlega on karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Skutki bezpodstawnego wezwania mogą być tragiczne. Służby wezwane w jedno miejsce nie będą
w stanie sprawnie przemieścić się w kierunku prawdziwego wypadku czy pożaru gdzie tak naprawdę potrzebna jest pomoc. Brak odpowiednich służb w miejscu gdzie są naprawdę potrzebne, może doprowadzić nawet do śmierci potrzebujących osób.

Numer alarmowy „112” został wprowadzony uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku i usankcjonowany Dyrektywą 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie  usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

 • 112 SI
Powrót na górę strony