AKTUALNOŚCI

Bezpieczne wakacje - czyli letnie kolonie z łódzkimi policjantami

W związku z trwającym sezonem letnim ważnym elementem jest troska o bezpieczeństwo oraz właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wakacji. Okres wakacyjny wiąże się dla jednych z wyjazdami, a dla innych ze spędzaniem wolego czasu w miejscu zamieszkania. Ważnym aspektem jest to, aby spędzać czas w sposób aktywny i bezpieczny. W zależności od miejsca spędzania wolnego czasu zagrożenia związane są z pobytem nad wodą, w górach, ale także bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

W czasie tegorocznych wakacji, w terminie 7-15 sierpnia 2022 r., Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi - ks. ppor. Jacek Syjud, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi zorganizował po raz kolejny wyjazd w góry do miejscowości Zasadne, powiat limanowski. Udział w nim wzięły dzieci i młodzież z rodzin funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Celem przygotowywanej akcji było podniesienie poziomu wiedzy o bezpieczeństwie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas wakacji, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.

Kolonie odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, któej partnerem jest Funacja PZU,a nad bezpieczeństwem uczestników czuwali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

W trakcie wyjazdu uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy – starszą i młodszą. Opiekunowie, korzystając z doświadczenia, podczas dnia szkoleniowego w trakcie prelekcji przekazywali wiedzę dostosowując odpowiednio do wieku zarówno język, jak i problematykę zagadnieniową. Po wykładach wszyscy słuchacze zgodzili się, że do nieszczęścia może dojść nie tylko z naszej winy i dlatego też należy przestrzegać obowiązujących regulaminów i stosować zasadę ograniczonego zaufania w każdej sytuacji. Otwarta dyskusja pozwoliła na sformułowanie wspólnych wniosków do tego, że podstawą dobrej zabawy i wypoczynku jest bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Policjanci nieustannie przypominali, szczególnie młodszym uczestnikom wyjazdu, jak ważne jest właściwe zachowanie, umiejętność przewidywania konsekwencji tych zachowań oraz wzajemny szacunek do siebie i tolerancja. Wyjazd był również doskonałą okazją do realizacji działań profilaktycznych odnoszących się do problemów cywilizacyjnych, w tym dotyczących tematyki szeroko pojętego „hejtu” i cyberzagrożeń. Wiedza i umiejętności uczestników weryfikowane były w ramach konkursów i testów wiedzy oraz podczas codziennych aktywności.

Podczas pobytu w górach dni zostały zaplanowane adekwatnie do zmieniających się warunków pogodowych, a przede wszystkim do sił i możliwości uczestników.

Do realizacji działań profilaktycznych i wsparcie akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” włączyli się również policjanci z KWP w Krakowie, KMP w Nowym Sączu oraz KPP w Limanowej. Wzorem lat ubiegłych, współpraca w przedmiotowym zakresie i zajęcia z uczestnikami wyjazdu na zorganizowanym terenie nadrzecznym stanowiły doskonałą okazję do upowszechniania wiedzy o bezpiecznych zachowaniach i promowaniu właściwych postaw podczas wakacyjnych aktywności młodzieży.

Link do wydarzenia również na stronie KWP w Krakowie: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/25227,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-nad-woda-nad-Jeziorem-Roznowskim.html

Powrót na górę strony