AKTUALNOŚCI

Walizki edukacyjne, to kolejne narzędzie dydaktyczne w dyspozycji Policji

29 września 2022 r. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Ziemba przekazał na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - insp. Tomasza Jędrzejowskiego, dziesięć walizek edukacyjnych z zawartością atrap substancji psychoaktywnych oraz przedmiotów służących do ich zażywania, konfekcjonowania, przechowywania oraz ukrywania.

Przekazane Policji województwa łódzkiego rekwizyty dydaktyczne stanowią nieocenioną pomoc podczas prowadzonych przez funkcjonariuszy szkoleń na temat zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego, jakie niesie za sobą używanie substancji psychoaktywnych, w tym również „dopalaczy” oraz niemedycznego stosowania lekarstw sprzedawanych bez przepisu lekarza.

Jest to kolejne, czwarte od 2016 roku, wsparcie Policji województwa łódzkiego w działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców naszego regionu i podnoszenie świadomości na tematy szeroko rozumianych zagrożeń, co w konsekwencji będzie miało wpływ na podniesienie ich bezpieczeństwa. W chwili obecnej Policja garnizonu łódzkiego jest wyposażona w 42 tego typu narzędzia edukacyjne.

Dotychczas policjanci garnizonu łódzkiego, wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom przeprowadzili ponad 1 100  szkoleń z wykorzystaniem walizek edukacyjnych, dzięki czemu dotarli do blisko 39 500. rzeszy edukatorów z terenu województwa łódzkiego, którą stanowili rodzice oraz prawni opiekunowie dzieci i młodzieży, grono pedagogiczne, a także przedstawiciele innych instytucji, służb i podmiotów, które w swoim ustawowym obowiązku mają m.in. przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Przekazanie kolejnych walizek edukacyjnych pozwoli policjantom na jeszcze szerszą kampanię społeczną uświadamiającą osoby dorosłe o niebezpieczeństwach dla życia i zdrowia ludzkiego, jakie niesie za sobą używanie nowych substancji psychoaktywnych.

W proces rozpowszechniania wiedzy i edukacji społecznej w tym zakresie są angażowani również dzielnicowi z terenu naszego województwa w ramach ministerialnego programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którzy współpracują bezpośrednio ze społeczeństwem wychodząc naprzeciw najbardziej dotkliwym społecznie zagrożeniom.

Szkolenia profilaktyczno-edukacyjne, realizowane przez policjantów województwa łódzkiego z wykorzystaniem tego cennego narzędzia, skierowane są tylko i wyłącznie do osób pełnoletnich.

Powrót na górę strony