AKTUALNOŚCI

(Nie)bezpieczna podróż - taksówki na aplikacje - nie tylko tanio i wygodnie...

Bezpieczeństwo w podróży, to nasza wspólna sprawa, zarówno w transporcie publicznym, jak również w ramach usług transportowych świadczonych przez przewoźników prywatnych. Okazuje się, że nasze oczekiwania nie zawsze są respektowane przez kierowców. W pierwszej połowie 2022 r. duże zainteresowanie społeczne wywołały informacje medialne o przestępstwach przeciwko wolności seksualnej popełnianych na pasażerkach przez kierowców taksówek „na aplikację".

W związku z coraz częściej nagłośnianymi przypadkami napaści seksualnych, których mieli dokonywać kierowcy trudniący się przewozem osób zamawianym przez aplikację, Policja podejmuje działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażerek, jak również zagwarantowania respektowania ich praw w zainicjowanych przez nie postępowaniach karnych.
Modus operandi sprawców - przewoźników jest podobny. Atakują nocą lub o świcie. Zatrzymują auto na odludnej lub bocznej, ciemnej ulicy. Przesiadają się na tylne siedzenie, jedne pasażerki molestują, inne gwałcą. Na swoje ofiary wybieają najczęściej kobiety, które zamawają transport np. spod dyskoteki lub baru, mając przeświadczenie, że mogą być pod wpływem alkoholu, a ich reakcja na zachowanie kierowcy będzie uśpiona.
Sieci transportowe zachęcają pasażerów, by sprawdzali zgodność numerów rejestracyjnych auta i tego, czy za kierownicą siedzi osoba ze zdjęcia w profilu aplikacji. A niezgodności należy niezwłocznie zgłaszać.


Policja, mając na celu wyeliminowanie przestępstw na tle seksualnym, prowadzi działania informacyjno – edukacyjne.


PAMIĘTAJ!
· Przemieszczając się w porze wieczorowo-nocnej, wybieraj miejsca często uczęszczane i dobrze oświetlone.
· W miejscach odludnych trudniej wezwać pomoc.
· Jeśli twój powrót do domu przypadnie w późnych godzinach wieczornych lub nocnych, wcześniej zaplanuj, jakim środkiem transportu będziesz się poruszać, zapoznaj się z  rozkładem jazdy środków komunikacji miejskiej.
· Nie narażaj się na niebezpieczeństwo stojąc samotnie na słabo oświetlonym przystanku komunikacji miejskiej,
· Podróżując środkami komunikacji miejskiej w porze nocnej, staraj się przebywać w grupie kilku osób lub blisko kierowcy.
· Nie zgadzaj się na podwiezienie przez nieznaną Ci osobę, nie korzystaj z tzw. „okazji”.
· Podczas imprez bądź spotkań towarzyskich, a także podczas podróży nie przyjmuj od nieznajomych osób żadnych napojów. Nigdy nie masz pewności, że zaproponowany napój nie zawiera środków, które w znaczący sposób ograniczą twoją świadomość.
· Zachowaj ostrożność podczas nawiązywania kontaktów z nieznajomymi poprzez sieć internetową.


PAMIĘTAJ !, aby korzystając z przejazdów środkami transportu wykorzystującymi aplikację internetową:
· jeśli jest to tylko możliwe, podróżować w grupie znajomych;
· zawsze sprawdzić zgodność swojego przejazdu z danymi z aplikacji mobilnej, a więc markę i numer rejestracyjny pojazdu, a w przypadku braku tej zgodności – zrezygnować  z przejazdu;
· utrzymywać kontakt z bliską osobą, w trakcie przejazdu i po jego zakończeniu;
· udostępniać bliskiej osobie trasę swojego przejazdu;
· dobrą praktyką będzie m. in. ustalenie z bliską osobą tzw. „hasła bezpieczeństwa” w przypadku bezpośredniego zagrożenia twojego zdrowia lub życia. W sytuacji zagrożenia, kiedy czujesz, że grozi ci niebezpieczeństwo, dzwoń lub pisz wiadomość sms, używając tego hasła;
· w chwili zagrożenia, zadzwoń pod numer alarmowy 112 – w pierwszej kolejności powiedz, gdzie jesteś i co się wydarzyło.


Pamiętaj, w każdej jednostce Policji możesz zgłosić każde przestępstwo!


Przestępstwa na tle seksualnym, których sprawcami byli mężczyźni (głównie obcokrajowcy), którzy świadczyli transport za pośrednictwem aplikacji internetowych są regulowane są przez polskie prawo. Ustawa Kodeks Karny zabrania określonych czynów seksualnych pod groźbą kary.
- art. 197 kk - zgwałcenie - działanie sprawcy polega na doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego poprzez groźbę bezprawną lub podstęp i zagrożone jest karą  pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. Taką samą karę ponosi sprawca, który poprzez groźbę bezprawną lub podstęp doprowadza osobę do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności (zmierzające do uzyskania pobudzenia seksualnego lub zaspokojenia potrzeby seksualnej np. dotykanie ciała).
- art. 198 kk - gdy sprawca wykorzystuje bezradność innej osoby lub brak zdolności rozpoznania przez nią znaczenia czynu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli zaś sprawca przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
- art. 203 kk - zmuszanie innej osoby do uprawiania prostytucji - sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
- art. 204 kk - zmuszanie do prostytucji, również pprzez nakłąnianie lub ułatwianie - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega każdy, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania przez inną osobę prostytucji.


Polski kodeks karny w sposób szczególny chroni osoby małoletnie przed wykorzystywaniem seksualnym.

1.art.200 kk - Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej podlega karze pozbawienia wolności  od 2 do 12 lat. Karalne jest także składanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej 15 roku życia propozycji obcowania płciowego. Za taki czyn przewiduje się karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2.prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych lub udostępnianie mu przedmiotów mających taki charakter albo rozpowszechnianie treści pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu zapoznanie się z nimi, jest zabronione pod groźbą kary pozbawienia wolności do lat 3.

Tej samej karze podlega ten, kto:
· w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej;
· prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15;
· kto zaś w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada do rozpowszechniania lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Powrót na górę strony