AKTUALNOŚCI

Niskie temperatury są zagrożeniem dla osób bezdomnych

W województwie łódzkim liczbę bezdomnych szacuje się na blisko 1800 osób. Pustostany, dworce, podziemne przejścia i przystanki są miejscami, w których najczęściej przebywają osoby nie mające dachu nad głową. Jak co roku przed zimą policjanci kontrolują miejsca pobytu osób bezdomnych i informują ich, gdzie mogą uzyskać pomoc socjalną i medyczną. Nie bądźmy obojętni - reagujmy.

W okresie jesienno-zimowym, zwłaszcza nocą, temperatura powietrza spada poniżej zera. Stwarza to realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, schorowanych i nietrzeźwych. Dlatego policjanci corocznie podejmują szereg działań mających na celu ochronę tych osób przed wychłodzeniem. Funkcjonariusze policji pomagają osobom szczególnie narażonym na wychłodzenie. Według danych statystycznych w 2019 roku w województwie łódzkim było 1788 osób bezdomnych. W porównaniu z rokiem 2017 liczba osób bezdomnych zmalała o 274 osoby. Powyższe dane są zbierane podczas organizowanej co dwa lata ogólnokrajowej akcji liczenia osób bezdomnych. Trwa ona jedną noc i bierze w niej udział wielu pracowników ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także straży miejskiej i policji. Sprawdzane są nie tylko schroniska, noclegownie czy izby wytrzeźwień, ale także pustostany, altanki na terenie ogródków działkowych czy kanały ciepłownicze. Takie działania mają na celu zapobiegnięcie przypadkom zgonów z wychłodzenia. W województwie łódzkim działa ponad 100 schronisk, ośrodków pomocy społecznej i stowarzyszeń, które pomagają wyjść z kryzysu bezdomności. Na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zamieszczony jest rejestr miejsc, w których bezdomni mogą liczyć na  tymczasowe schronienie, nocleg czy usługi opiekuńcze. Nie zawsze funkcjonariusze zdołają dotrzeć do wszystkich potrzebujących i poinformować je o możliwości skorzystania z noclegowni czy innej placówki. Dlatego też zwracamy się z apelem do mieszkańców. Nie bądźmy obojętni! Reagujmy! Jeśli wiemy o miejscu przebywania osób bezdomnych, możemy taki adres wskazać za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przypominamy, że w sytucjach nagłego zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Czasami jeden telefon może komuś uratować życie.

st. sierż. Beata Orłowska

 

Powrót na górę strony