AKTUALNOŚCI

Współpraca Policji z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii – szkolenie

Podczas szkolenia omówione zostały między innymi „Działania w przypadkach interwencji organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt”. Dodatkowo poruszone zostały kwestie dotyczące konieczności bezwarunkowego uśmiercania zwierząt (dzikich i gospodarskich), w przypadku, gdy zwierzęta te stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

8 grudnia 2022 roku z inicjatywy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w auli Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi odbyły się warsztaty szkoleniowe. Zostały one zorganizowane wspólnie z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Łodzi. Tematem przewodnim szkolenia były „Działania w przypadkach interwencji organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt”. Omówione również zostały kwestie dotyczące konieczności bezwarunkowego uśmiercania zwierząt (dzikich i gospodarskich), w przypadku, gdy zwierzęta te stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.    

W warsztatach udział wzięli naczelnicy wydziałów prewencji komend miejskich i powiatowych policji województwa  łódzkiego, a także Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, przedstawiciele Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego. Dodatkowo w przedmiotowych warsztatach uczestniczyli Powiatowi Lekarze Weterynarii województwa łódzkiego, Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportowego w Łodzi, Naczelnik Wydziału Planowania Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Spotkanie poświęcone było między innymi wzbogaceniu wiedzy oraz wymiany doświadczeń uczestników warsztatów, w celu zidentyfikowania najistotniejszych problemów w przypadkach interwencji organizacji społecznych, którym statutowym zadaniem jest ochrona zwierząt. Głównym celem było wypracowanie jednolitych założeń w kwestii rozwiązań pojawiających się wątpliwości, podczas interwencji wobec zwierząt.

  • Prelegenci i uczestnicy szkolenia podczas panelu dyskusyjnego.
  • Prelegenci i uczestnicy szkolenia podczas panelu dyskusyjnego.
  • Prelegenci i uczestnicy szkolenia podczas panelu dyskusyjnego.
  • Prelegenci i uczestnicy szkolenia podczas panelu dyskusyjnego.
  • Prelegenci i uczestnicy szkolenia podczas panelu dyskusyjnego.
  • Prelegenci i uczestnicy szkolenia podczas panelu dyskusyjnego.
Powrót na górę strony