AKTUALNOŚCI

Niebieskie Mikołajki

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Dyrekcją Szkoły Podstawowej Specjalnej numer 128 w Łodzi oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów Województwa Łódzkiego, zorganizowała przedsięwzięcie profilaktyczno-integracyjne pod nazwą "Niebieskie Mikołajki". W wydarzeniu wziął również udział Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, ksiądz podporucznik Jacek Syjud.

15 grudnia 2022 roku w gościnnych murach Szkoły Podstawowej Specjalnej numer 128, przy ulicy Nowogrodzkiej 6/14 w Łodzi, odbyło się wydarzenie profilaktyczno-integracyjne pod nazwą „Niebieskie Mikołajki”. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie oraz opiekunowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej numer 128 w Łodzi oraz Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Brzezinach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu, a także uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej numer 168 w Łodzi. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 160 uczniów.

Głównym celem tego przedsięwzięcia była promocja szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W tym celu Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, wraz ze współorganizatorami wydarzenia oraz Mundurowym Licem Ogólnokształcącym w Łodzi, przygotowała szereg atrakcji, które popularyzowały zasady poszanowania i przestrzegania przepisów prawa oraz pogłębiły i utrwaliły zdobytą wiedzę z zakresu ogólnego bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie wyżej wymienionych szkół na przedmiotowe wydarzenie przygotowali plakaty, które były odpowiedzią na pytanie postawione przez organizatorów eventu: ,,Czym jest dla Ciebie, Czym jest dla Was bezpieczeństwo?”.

W sali gimnastycznej uroczyście rozpoczęto wydarzenie, podczas którego uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej numer 128 w Łodzi, zaśpiewali piosenkę pod tytułem „Niebieski Mikołaj”, której tekst i kompozycja została stworzona przez kadrę dydaktyczną Szkoły Podstawowej Specjalnej numer 128 w Łodzi, specjalnie na to przedsięwzięcie. Następnie uczniowie z Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, zaprezentowali pokaz musztry policyjnej oraz techniki obezwładniania osób. Następnie rozpoczęto zajęcia promujące bezpieczeństwo, które odbywały się równolegle na różnych ,,stacjach”, w pięciu kilkunastoosobowych grupach. Na pierwszym stanowisku, odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i promocji numeru alarmowego "112", przygotowane przez ratowników medycznych z Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. W drugiej sali uczestnicy spotkania mogli zobaczyć wyposażenie umundurowanego policjanta Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, który na co dzień pełni służbę podczas zabezpieczeń imprez masowych, w tym meczy piłki nożnej. Uczniowie mogli przymierzyć jego strój oraz wyposażenie służbowe (kask, tarcza, pałka służbowa, kamizelka). W kolejnej sali uczniowie mogli wysłuchać prelekcji przygotowanej przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,  na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw oraz zagrożeniach w Internecie. Następne zajęcia odbyły się z udziałem technika kryminalistyki z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Aby zachęcić dzieci do aktywnego udziału w spotkaniu, technik policyjny pokazywał jak ujawnia się ślady linii papilarnych na różnych powierzchniach. Uczniowie sprawdzali również do czego służy lupa czy folia daktyloskopijna. Niewątpliwie największą atrakcją dla dzieci okazało się pobieranie odcisków palców na kartę daktyloskopijną. Na ostatniej stacji, funkcjonariuszka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zorganizowała "Miasteczko Ruchu Drogowego", gdzie uczestnicy mogli uczyć się bezpiecznego poruszania po drogach jako piesi.

Po zakończeniu warsztatów wszyscy uczniowie ponownie zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie oczekiwali na przybycie Św. Mikołaja, wywołując go śpiewanymi przez siebie piosenkami. Po paru minutach na salę gimnastyczną przybył ,,Niebieski Mikołaj”, który dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, wręczył prezenty wszystkim uczniom biorącym udział w wydarzeniu. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolędy.

W trakcie przedsięwzięcia promowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich oraz promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach. W ramach części projektu adresowanego do dzieci i młodzieży, zapraszaliśmy do udziału w konkursie plastyczno-filmowym pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Zadaniem dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, jest zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Na potrzeby przedsięwzięcia została uruchomiona specjalna strona internetowa http://www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku.

/starszy sierżant Beata Orłowska/

 

 

 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia pod nazwą "Niebieskie Mikołajki" przez przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 128 w Łodzi. W tle prace plastyczne przygotowane przez uczniów ze szkół podstawowych województwa łódzkiego oraz roll-upy współorganizatorów.
 • Prace plastyczne na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
 • Uczniowie z Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego prezentują pokaz musztry policyjnej.
 • Uczniowie szkół podstawowych z województwa łódzkiego oraz zaproszeni goście.
 • Technik kryminalistyki pokazuje dzieciom jak wykonuje się odciski palców na kartę daktyloskopijną.
 • Policjanci pokazują uczestnikom wydarzenia wyposażenie funkcjonariuszy Policji oraz pomagają przymierzyć strój „PZ”.
 • Zespół Medyczny Oddziału Prewencji Policji w Łodzi prowadzą warsztaty dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy.
 • Policjant rozmawia z dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw oraz zagrożeniach w Internecie.
 • Na zdjęciu widzimy "Miasteczko Ruchu Drogowego", gdzie uczestnicy uczyli się bezpiecznego poruszania po drogach jako piesi. Na drugim planie widzimy policjantkę ruchu drogowego, która zwróciła uwagę dzieci na kolor umundurowania oraz przybliżyła im na czym polega praca Policjanta.
 • Karta pod nazwą "Niebieskie Mikołajki 2022" na której dzieci zbierały pieczątki.
 • Dzieci bawią się z Komisarzem Błyskiem.
 • Policjantka wręcza nagrody uczestnikom wydarzenia w postaci elementów odblaskowych.
 • Dzieci śpiewają piosenkę pod nazwą "Niebieski Mikołaju". W tle prace plastyczne, roll-upy oraz choinka i napis Niebieskie Mikołajki.
 • Niebieski Mikołaj dzwoni dzwonkiem, w tle dzieci siedzące na ławkach oraz roll-upy współorganizatorów.
 • Mikołaj siedzi na krześle i wspólnie z policjantem wręcza prezenty dzieciom. W tle zaproszeni gości, prace plastyczne oraz roll-upy współorganizatorów.
 • Mikołaj siedzi na krześle i wspólnie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego wręcza prezenty dzieciom. W tle widzimy prezenty, roll-upy współorganizatorów oraz place plastyczne.
 • Mikołaj siedzi na krześle i wspólnie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego województwa Łódzkiego wręcza prezenty dzieciom. W tle napis Niebieski Mikołaj, prace plastyczne na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz roll-upy współorganizatorów.
 • Zdjęcie grupowe funkcjonariuszy Policji, przedstawicieli Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 oraz zaproszonych gości z Niebieskim Mikołajem.
Powrót na górę strony