AKTUALNOŚCI

Działania policjantów skierowane do seniorów

Funkcjonariusze garnizonu łódzkiego uczestniczyli w cyklu ośmiu seminariów, zorganizowanych przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego - państwową jednostkę budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas spotkań prowadzili wykłady profilaktyczno-edukacyjne skierowane do seniorów, które ukierunkowane były między innymi na podnoszenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa mieszkańców województwa łódzkiego i pomorskiego.

Od 10 października 2022 roku do 19 grudnia 2022 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Łodzi i KPP w Poddębicach, z inicjatywy Pani doktor Iwony Wieczorek – Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, uczestniczyli w seminariach, które odbyły się w Uniejowie. Tematyka seminariów była różnorodna. Począwszy od „Działań na rzecz organizacji pozarządowych w aspekcie profilaktyki zdrowotnej i zwiększenia bezpieczeństwa”, skończywszy na „Bezpieczeństwie mieszkańców oraz profilaktyce zdrowotnej, jako istotny aspekt społeczeństwa obywatelskiego”. Odbiorcami byli seniorzy z województwa łódzkiego a także pomorskiego, którzy specjalnie na tę okoliczność przyjechali do Uniejowa.

Podczas spotkań funkcjonariusze omawiali problematykę dotyczącą współczesnych zagrożeń, na jakie mogą być narażeni nie tylko seniorzy, ale także inne grupy wiekowe. Prezentowano funkcjonalność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która ma wpływ na podnoszenie bezpieczeństwa społeczności lokalnych, a także praktyczne możliwości jakie oferuje aplikacja mobilna „Moja Komenda”. Ponadto każdy z uczestników seminariów w pakietach edukacyjnych, otrzymał informator pod nazwą „Nie daj się nabrać – na wnuczka i na policjanta”. W wydarzeniach łącznie udział wzięło blisko 1000 osób. Takie działania policjantów na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych, będą kontynuowane w przyszłości.

/starszy sierżant Beata Orłowska/

 

  • Prelegenci oraz uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego - państwową jednostkę budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Policjant wygłasza wykład pod nazwą "Współczesne zagrożenia na jakie narażeni są seniorzy". Na zdjęciu uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego - państwową jednostkę budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Policjant omawia aplikację mobilną "Moja Komenda". Na zdjęciu uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego - państwową jednostkę budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Policjant omawia funkcjonalność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na zdjęciu uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego - państwową jednostkę budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Prelegenci i uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego - państwową jednostkę budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Prelegenci i uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego - państwową jednostkę budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Powrót na górę strony