AKTUALNOŚCI

Seniorze bądź bezpieczny!

Cyberzagrożenia, oszustwa metodą „na wnuczka” i „na policjanta”, bezpieczeństwo na zakupach oraz w miejscu zamieszkania… Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, kontynuują działania skierowane na rzecz bezpieczeństwa seniorów.

30 stycznia 2023 roku w Uniejowie rozpoczął się kolejny cykl spotkań skierowanych do seniorów województwa łódzkiego. Seminaria organizowane są przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego - państwową jednostkę budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wydarzenie otworzyła Pani doktor Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Zastępca Burmistrza Uniejowa – Pan Mirosław Madajski. Tematem wykładu było: „Wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, w aspekcie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz profilaktyki zdrowotnej”.

Podczas spotkania komisarz Grzegorz Mikołajczyk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, przedstawił zakres współczesnych zagrożeń, w tym także cyberzagrożeń, z jakimi mogą spotkać się seniorzy oraz omówił możliwe sposoby postępowania mające na celu uniknięcie niebezpieczeństw, wynikających z zamierzonego działania przestępców. Zaprezentowano również funkcjonalność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mającej wpływ na podnoszenie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Omówiono praktyczne możliwości jakie oferuje aplikacja mobilna „Moja Komenda”. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 osób. Takie spotkania policjantów z seniorami na pewno przyczynią się do wzrostu ich świadomości oraz poprawy ich bezpieczeństwa. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne „Seniorze, nie pozwól się oszukać! Poznaj metody przestępców i nie daj się nabrać!”.

/starszy sierżant Beata Orłowska/

  • Prelegenci seminarium pn.: „Wparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w aspekcie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz profilaktyki zdrowotnej”.
  • Prelegent seminarium pn.: „Wparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w aspekcie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz profilaktyki zdrowotnej”.
  • Uczestnicy seminarium.
Powrót na górę strony