AKTUALNOŚCI

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Po długiej zimie z tęsknotą wyczekujemy tego dnia i jest to duży powód do radości dla wszystkich zmęczonych zimnem i wcześnie zapadającym zmrokiem.

Kiedy tylko zaczyna pojawiać się pierwsze wiosenne słońce, nogi zwykle same niosą do lasu, bądź na łąkę, a później z każdym słonecznym dniem przyroda jest coraz bujniejsza, pachnąca i trudno się oprzeć spacerom i wycieczkom. Wykorzystujemy ten zew przyrody i dajemy się ponieść naturze.

Pierwszy dzień wiosny to zazwyczaj bardzo przyjemny dzień w szkole. Klasy idą na spacer, uczestniczą w przedstawieniach lub wychodzą do kina. Takie zorganizowanie pierwszego dnia wiosny zależy oczywiście od szkoły. Jeszcze kilkanaście lat temu topiono marzanny w rzece lub zbiornikach wodnych. Obecnie na popularności zyskuje bardziej ekologiczny zwyczaj sadzenia tego dnia drzew. W końcu jest wiosna i natura budzi się do życia. W niektórych placówkach lekcje odbywają się standardowo, a niektórzy uczniowie celebrują dzień wagarowicza i nie przychodzą na lekcje. Dzisiaj zwyczaj jest już rzadziej praktykowany.

21 marca, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, zgodnie z tradycją jest obchodzony przez młodzież szkolną jako „dzień wagarowicza”. Co ciekawe, słowo „wagary” pochodzi z łaciny i oznacza „błąkać się”.

Warto mieć na uwadze, że dzień wagarowicza nie jest dniem ustawowo wolnym od nauki, dlatego opuszczenie zajęć w tym dniu może wiązać się z nieprzyjemnymi skutkami.
W tym dniu uczniowie często bez wiedzy nauczycieli lub rodziców samowolnie opuszczają teren szkoły lub spotykają się po lekcjach. Dużym zagrożeniem dla młodzieży jest chęć spróbowania tego, co jest dla nich zakazane czym ściągają na siebie kłopoty wchodząc w konflikt z prawem. Zdarzały się również przypadki, że sami stawali się ofiarami przestępstw. Żeby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń, policjanci tego dnia prowadzą działania zmierzające między innymi do ujawniania osób zachowujących się niezgodnie z prawem.

Warto przypomnieć, że

  • zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wagary, spożywanie alkoholu czy używanie środków odurzających są przejawami demoralizacji i podlegają rozpatrzeniu przez sąd nieletnich.
  • rodzice, na których spoczywa dopilnowanie wywiązywania się przez dzieci z obowiązku szkolnego za wagary swojego dziecka mogą zostać ukarani grzywną.
  • właścicielom placówek handlowych przypominamy, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny oraz utrata koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

/aspirant Ewelina Mazur/

Powrót na górę strony