AKTUALNOŚCI

O bezpieczeństwie na obszarach leśnych i kolejowych z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi

20 marca 2023 roku na terenie obiektu „Leśna Osada Edukacyjna - Leśny Ośrodek Rehabilitacyjny dla Zwierząt w Kole” (pow. piotrkowski) odbyło się spotkanie służb w ramach zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na terenach leśnych oraz obszarach kolejowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwa Piotrków, Posterunku Straży Leśnej w Piotrkowie Trybunalskim, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Rybackiej oraz Państwowej Straży Łowieckiej.

W trakcie spotkania omówiono zdarzenia zaistniałe na obszarach leśnych oraz szlakach kolejowych w województwie łódzkim. Na naradzie służb aktywnie promowano Krajowa Mapę Zagrożeń i Bezpieczeństwa. Zaprezentowano wszystkim uczestnikom spotkania sposób nanoszenie zdarzeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili szkolenie z zakresu rejestracji zdarzeń oraz istotnych zmian w Kodeksie Wykroczeń. Przeanalizowano szkodnictwo leśne w 2022 roku oraz problematykę zwalczania szkodnictwa, w tym kradzieży stroiszu jodłowego. Przedstawiciel Straży Leśnej przedstawił prezentację dotyczącą dokumentacji potwierdzającej legalność przewożonego drewna, problematykę kontroli wywozu drewna z lasu oraz obowiązujące w Lasach Państwowych dokumenty obrotu drewnem. Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi omówił prowadzenie działań pościgowych i poszukiwawczych na terenach otwartych w tym leśnych, jak również zaprezentowali wykorzystywany sprzęt. Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei w Łodzi przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych województwa łódzkiego za 2022 rok. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi zaprezentował sposoby zwalczania kłusownictwa oraz omówił współpracę z innymi podmiotami w zakresie wspólnych służb ukierunkowanych na przeciwdziałanie procederowi kłusownictwa.

Powyższe szkolenie pozwoliło wypracować wspólny zakres działań na terenach otwartych, w tym obszarach leśnych i kolejowych. Przeanalizowana problematyka, wymiana doświadczeń oraz zebrane informacje pozwolą na skuteczniejsze prowadzenie działań na terenach leśnych, w tym poszukiwań osób zaginionych, zwalczania szkodnictwa leśnego, kradzieży infrastruktury z obszarów kolejowych, jak również eliminowania procederu kłusownictwa i nielegalnego połowu ryb.

aspirant Ewelina Mazur

  • Policjant prowadzący wykład na sali konferencyjnej. Na ścianie wyświetlona jest prezentacja omawianego zagadnienia.
  • Funkcjonariusz Straży Leśnej prowadzący wykład na sali konferencyjnej. Na ścianie wyświetlona jest prezentacja omawianego zagadnienia.
  • Policjantka prowadząca wykład na sali konferencyjnej. Na ścianie wyświetlona jest prezentacja omawianego zagadnienia.
Powrót na górę strony