AKTUALNOŚCI

„Praca z nastolatkiem uwikłanym w przemoc oraz zagrożonym uzależnieniem od środków psychoaktywnych”

W dniach 12-15 grudnia 2016r. w Nieborowie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli trzech grup zawodowych: funkcjonariuszy Policji, pedagogów szkolnych oraz zawodowych kuratorów sądowych.

Ponad 70 osób, uczestników szkolenia, mogło zapoznać się m.in. z takimi tematami: „Niebezpieczna apteczka. Leki OTC wykorzystywane jako środki odurzające” - prof. dr hab. n. med. Jolanta B. Zawilska, Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży, dr Aleksandra Robacha, Profilaktyka agresji i przemocy w wieku adolescencji, Tomasz Bilicki, Wpływ alkoholu i środków psychoaktywnych na utratę kontroli zachowań – specyfika problemu i trudności w pracy z nieletnim uzależnionym - Marek Grondas/ Tomasz Kołodziejczyk, Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy- Agnieszka Fiedorowicz / Monika Krawcewicz.

                W obliczu tylu doniesień medialnych związanych z przemocą dorosłych wobec dzieci oraz przemocą rówieśniczą, szkolenie to dało możliwość nie tylko poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych ale przede wszystkim było cennym źródłem wymiany doświadczeń i sposobów radzenia sobie z problemami młodzieży.

Powrót na górę strony