AKTUALNOŚCI

Konkurs na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego garnizonu łódzkiego już rozstrzygnięty!

12 października 2023 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, odbył się konkurs zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, na najlepszego oskarżyciela publicznego policji garnizonu łódzkiego w 2023 roku, stanowiącego zarazem wojewódzkie eliminacje do III Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych, który odbędzie się w dniach 20 – 22 listopada 2023 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W zawodach uczestniczyło 39 reprezentantów komend powiatowych /miejskich policji województwa łódzkiego. Uczestnicy zawodów zostali wyłonieni w trakcie eliminacji powiatowych, w których udział wzięli wszyscy policjanci zajmujący się problematyką związaną z funkcjonowaniem oskarżycieli publicznych w Policji.
Rozegrano dwie konkurencje.

 • Pierwszą był trwający 50 minut pisemny test wiedzy, zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczyły znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym.
 • Drugą konkurencją był trwający 40 minut pisemny test wiedzy, dotyczący umiejętności rozwiązywania 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

Poziom był bardzo wyrównany. Nierzadko o końcowej klasyfikacji decydowały ułamki punktów oraz wynik z pierwszej konkurencji. W ogólnej klasyfikacji najlepszym oskarżycielem publicznym okazała się aspirant sztabowy Monika Pacześ z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, która zdobyła największa liczbę punktów ze wszystkich uczestników zawodów. Drugie miejsce zajęła reprezentantka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi –  sierżant sztabowy Sylwia Wróblewska - Rembisz. Trzecie miejsce wywalczyła przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie – młodszy aspirant Kamila Pęciak.  

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, nadinspektora Sławomira Litwina, laureatom pogratulował Przewodniczący Zespołu Sędziowskiego Zawodów, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – podinspektor Dariusz Kurek, który podziękował także pozostałym funkcjonariuszom za udział w eliminacjach.  

Na zakończenie zawodów odbyła się dekoracja laureatów oraz wręczenie pamiątkowych pucharów i dyplomów. Zwycięzcy konkursu otrzymają również nagrody finansowe.

Warto zaznaczyć, że najlepszy oskarżyciel publiczny będzie reprezentował nasz garnizon w finale konkursu na szczeblu krajowym, który zostanie rozegrany w dniach 20-22 listopada 2023 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Od początku 2023 roku, na terenie garnizonu łódzkiego funkcjonariusze Policji ujawnili 358 139 wykroczeń. W sprawach, które nie zakończyły się rozstrzygnięciem na miejscu zdarzenia, na przykład z powodu odmowy przyjęcia mandatu karnego nałożonego na sprawcę, bądź niewykrycia sprawcy wykroczenia, dalsze czynności prowadzone są przez oskarżycieli publicznych z komend miejskich/ powiatowych Policji, właściwych ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. Od początku roku w 13 011 sprawach, oskarżyciele publiczni skierowali do sądów wnioski o ukaranie przeciwko sprawcom tych wykroczeń, dzięki czemu policja garnizonu łódzkiego, w sposób skuteczny wypełnia jedno z głównych zadań postępowania w sprawach o wykroczenia, to jest ukształtowanie go w taki sposób, aby sprawca wykroczenia został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności.

/aspirant Ewelina Mazur/

 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego garnizonu łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego garnizonu łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego garnizonu łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego garnizonu łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego garnizonu łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego garnizonu łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego garnizonu łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego garnizonu łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego województwa łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego województwa łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego województwa łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego województwa łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego województwa łódzkiego.
 • Policjanci podczas Konkursu na Najlepszego Oskarżyciela Publicznego województwa łódzkiego.
Powrót na górę strony