Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ulicy Lutomierskiej 108/112 w godzinach 8-16
oraz za pośrednictwem:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, to znaczy osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik  Ustaw z 2011 roku, Numer 127, pozycja 721 z późniejszymi zmianami).

 

 
 
Powrót na górę strony