Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ul. Lutomierskiej 108/112 w godz. 8-16

oraz za pośrednictwem:

  • telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej) – 112
  • faksu –  (47) 841-17-33
  • poczty elektronicznej – dyzurny@ld.policja.gov.pl

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez KWP w Łodzi na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 
 
Powrót na górę strony