Forum Idei

Forum Idei Ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego

Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego powstało jako uzupełnienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jego głównym celem jest nawiązanie i planowanie współdziałania służb na rzecz bezpieczeństwa w regionie, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Beneficjentami Forum są m.in. Policja, uczelnie, fundacje, szkoły średnie i mieszkańcy województwa łódzkiego.

Celem działania forum jest:

budowanie koalicji społeczeństwa, Policji i innych służb i instytucji na rzecz bezpieczeństwa,
budowanie koalicji Policji i nauki na rzecz bezpieczeństwa,
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu bezpieczeństwem mieszkańców,
uspołecznienie działań Policji poprzez , np. organizowanie debat społecznych, konferencji dotyczących konkretnych problemów, także tych wynikających z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
tworzenie, rozwijanie, rozpowszechnianie platformy dialogu ze społeczeństwem,
szukanie interdyscyplinarnych rozwiązań istniejących zagrożeń bezpieczeństwa,
budowanie mechanizmów przeciwdziałania nowym zagrożeniom przy udziale wszystkich służb i instytucji woj. łódzkiego,
ułatwienie i umożliwienie mieszkańcom, grupom społecznym i zawodowym, organizacjom oraz innym podmiotom partycypowania w kształtowaniu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa.

Dalsze, wypracowane cele do działania to:

przełożenie zagrożeń ujawnianych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na konkretne działania służb i instytucji wspierających Policję i zwalczających te zagrożenia,
wzmocnienie marki Policji i innych służb (media, filmy, czaty, kampanie społeczne, przedsięwzięcia profilaktyczne),
budowanie wiarygodności i zaufania do Policji, służb i podmiotów dbających o bezpieczeństwo,
wytworzenie formuły pracy  dzielnicowego wg obecnych oczekiwań społecznych,
planowane współdziałanie służb na rzecz bezpieczeństwa w regionie,
przełożenie ustaleń naukowych na rozwiązania tworzące bezpieczeństwo i mechanizmy edukujące społeczeństwo w zakresie bezpiecznych zachowań (np. wprowadzenie w szkołach przedmiotu „wychowanie komunikacyjne”).

Beneficjentami Forum są:

Policja, Straż Graniczna,
Inspekcja Transportu Drogowego,
Ochotnicze Hufce Pracy, Stowarzyszenia,
Centralne Biuro Antykorupcyjne,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Państwowa Straż Pożarna,
Straż Łowiecka,
Spółdzielnie,
Mieszkańcy,
Instytucje,
Żandarmeria Wojskowa,
Straż Miejska,
Uczelnie wyższe,
Fundacje,
Szkoły Średnie,
Każdy, kto ma pomysł,
Każdy, kto dysponuje wiedzą, np. dotyczącą profilaktyki.

Polecamy:

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/14305,FORUM-IDEI-KU-BEZPIECZENSTWU-I-DIALOGOWI-SPOLECZNEMU-W-KUTNIE-TEMATEM-PRZEWODNIM.html?search=979

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/12914,Konferencja-o-ksztaltowaniu-bezpieczenstwa-i-porzadku-publicznego.html?search=979

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/10062,Profilaktyka-w-Rogowie-wzorcowa-i-doceniona.html?search=979

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/6715,Forum-idei-ku-bezpieczenstwu-i-dialogowi-spolecznemu.html?search=979

Powrót na górę strony