Forum Idei

Konferencja "Z tradycją w nowoczesność- patriotyzm jutra"

17 maja 2019 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego w Łodzi Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wspólnie z Centrum Europejskim Natolin reprezentowanym przez Pana Konrada Dziurdzię zorganizował konferencję „Z tradycją w nowoczesność – patriotyzm jutra”. Przedsięwzięcie to wpisuje się w obchody 100 rocznicy powstania Policji Państwowej. Uczestnicy wysłuchali wielu ciekawych wystąpień a także obejrzeli prezentację nowego wzoru umundurowania wyjściowego. Wszyscy , którzy wzięli udział w tej wyjątkowej lekcji historii uczcili minutą ciszy pamięć pomordowanych policjantów, którzy patriotyzm przypłacili najwyższą ceną.

W pierwszych słowach powitano zaproszonych gości, a wśród nich : Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi – Panią Iwonę Wieczorek, reprezentującego Wojewodę Łódzkiego  Zastępcę Dyrektora Biura Wojewody Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Pana Kamila Wojtysiaka, , Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego -Panią Dorotę Gajewską, Dyrektor Muzeum Historiii Miasta Łodzi – Panią Barbarę Kurowską, Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. Podporucznika Jacka Syjuda oraz szczególnie serdecznie wszystkich  prelegentów. Słowa powitania skierowano do komendantów, przedstawicieli dowódców zaproszonych służb mundurowych woj. łódzkiego , dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji i placówek oświatowych, pedagogów a także do młodzieży szkolnej  z klas mundurowych.  Wśród wyjątkowych gości znaleźli się Prezesi i przedstawiciele Stowarzyszeń kombatanckich woj. łódzkiego.

Konferencję, w obecności kadry kierowniczej Łódzkiego garnizonu Policji,  uroczyście otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.

Odczytany został  list  Komendanta Głównego Policji  gen. insp. Jarosława Szymczyka po czym nastąpiła prelekcja filmu "Cichociemni"  opisująca losy policjantów walczących o ojczyznę. Wszyscy , którzy wzięli udział w tej wyjątkowej lekcji historii uczcili minutą ciszy pamięć ponad 8 tysięcy pomordowanych policjantów, którzy patriotyzm przypłacili najwyższą ceną.

W dalszej części  wysłuchano bardzo  interesujących wystąpień.

Dr hab. Przemysław Waingertner z  Europejskiego Natolin  na przykładzie biografii płka Janusza Zygmunta Jagrym-Maleszewskiego oraz Mariana Kozielewskiego  przedstawił prelekcję zatytułowaną " Patroni 100-letniej formacji. Etos służby mundurowej".

Ciekawym akcentem okazał się pokaz historycznego umundurowania oraz wzorów nowego umundurowania wyjściowego, który wzory omówił podkom. Krzysztof Błesznowski - Naczelnik Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej Biura Logistyki KGP.

Po krótkiej przerwie Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi przedstawił sylwetki bohaterów – policjantów II RP w prezentacji zatytułowanej  "Zwykli bohaterowie".

Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali Katarzyny Wróblewskiej  Komandor Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego , która w emocjonujący sposób opowiedziała o patriotycznych wyprawach motocyklowych szlakiem Katynia. Trwają aktualnie przygotowania do 19 już takiej wyprawy, w której do tej pory wzięło udział około 1000 osób.

Dr. Karol Dziuda z Centrum Europejskiego Natolin zaprezentował polskie odznaczenia państwowe. Mgr. Mateusz Zaremba z Komendy Głównej Policji porównał zadania dzielnicowych II RP ze współczesnymi w prezentacji pt. "Pan dzielnicowy z ubiegłego wieku a współczesna misja policjanta pierwszego kontaktu ze społeczeństwem".

Na zakończenie  uczestnicy konferencji mogli  zwiedzić  Muzeum Miasta Łodzi.

Powrót na górę strony